Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Alla ska med

Robin Olsson | 14 sep , 2020
Den kände författaren Vilhelm Moberg sade en gång att: “Socialdemokraterna bara har två idéer. Att ta makten och att behålla den”. Aldrig förr har det varit lika tydligt som nu. Före detta Broderskapsrörelsen, dagens Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS), har för första gången fått en muslimsk ordförande, då förbundets kongress den 22/8 valde Sara Kukka-Salem till Ulf Bjerelds efterträdare.
ledare_webb

Detta är ett tecken i tiden. Redan på 1990-talet myntade statsminister Göran Persson det välkända uttrycket: “Alla ska med”. För att vinna val i Sverige i framtiden har Sveriges socialdemokratiska arbetarparti gjort ett aktivt vägval och en nytolkning av denna devis. 2020 är det “Allah” som ska med, åtminstone i den gamla Broderskapsrörelsen. Hur samarbetet med ett annat brödraskap i samma bransch ser ut förtäljer inte denna historia.

Sara Kukka-Salem kommer från Stockholmsförorten Solna där hon varit oppositionsråd för Socialdemokraterna sedan 2015. Hon har även ett förflutet inom organisationen Hjärta - troende Socialdemokrater i Stockholm. En före detta ordförande för detta nätverk gjorde en kort karriär i partistyrelsen, nämligen Omar Mustafa.
Våren 2013 valdes nämnde Mustafa, på rekommendation av Stockholms stad, in i Socialdemokraternas partistyrelse. Han var ivrigt påhejad av den nyss avgångne ordföranden för STS, professorn i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Ulf Bjereld.
Omar Mustafas karriär i partistyrelsen blev dock historiskt kort, endast en vecka, då tidningen Expo avslöjade att han i egenskap av ordförande i Muslimska brödraskapets svenska gren Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) hade bjudit in talare till Sverige som öppet spred antisemitiska åsikter.
Det var i samband med detta som Sara Kukka-Salem första gången visade sig i riksmedia då hon sa till Aftonbladet: “Omar har tagit avstånd från de här extrema åsikterna och det hade jag hoppats att partiledningen skulle tro på”, sade hon till Aftonbladet.
Statsminister Stefan Löfven var dock den gången ståndaktig och krävde att Mustafa skulle välja mellan partistyrelsen och det Muslimska brödraskapet.

Muslimska brödraskapet är förbjudet i ett land som Egypten men i Sverige får samma organisation del av svenska biståndsmedel. Hur socialdemokratin och i förlängningen regeringen Löfvens ställningstaganden i olika sakfrågor kommer att präglas av detta vägval kan vi bara spekulera i. Den svenska regeringens historiskt dåliga relationer till Mellanösterns enda demokrati Israel lär inte bli bättre av detta.
Riksdagsmannen Björn Söder (SD) har med anledning av detta samband mellan Muslimska brödraskapet och bistånd från Sidas skattemedel ställt följande fråga, den 10/8, till biståndsminister Peter Eriksson (MP): “Nättidningen Ledarsidorna avslöjade den 7 augusti att Islamic Relief, som har nära och väldokumenterade kontakter med den radikala islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet, varje år erhåller ett grundanslag på drygt 100 miljoner från Sida. Därutöver har organisationen flera tilläggsanslag och kunde till exempel 2018 summera till mer än 155 miljoner kronor av svenska skattebetalares pengar. Beloppet är fullt jämförbart med vad Svenska kyrkan erhåller årligen vilket är 115 miljoner kronor. Olof Palmes Internationella Center erhöll drygt 78 miljoner kronor i ramanslag. Kommer statsrådet att vidta åtgärder för att stoppa svenskt bistånd till Islamic Relief, och hur ser dessa åtgärder i så fall ut?”.
Att svenska skattepengar finansierar den här typen verksamhet är  givetvis fullständigt oacceptabelt och borde föranleda kraftfulla åtgärder och ageranden från regeringens sida. Såvida inte regeringen Löfven faktiskt stöder islamistiska Muslimska brödraskapet?

ROBIN OLSSON

eBlick
ledare_webb
sep 14, 2020
Den kände författaren Vilhelm Moberg sade en gång att: “Socialdemokraterna bara har två idéer. Att ta makten och att behålla den”. Aldrig förr har det varit lika tydligt som nu. Före detta Broderskapsrörelsen, dagens Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS), har för första gången fått en muslimsk ordförande, då förbundets kongress den 22/8 valde Sara Kukka-Salem till Ulf Bjerelds efterträdare.
eBlick
sep 08, 2020
Björn Afzelius sjöng en gång “Sådan är moralen i den svenska jämmerdalen”. Nog är det värt att begrunda vilken etik och moral som var, är och som borde vara vårt rättesnöre i framtidens Sverige, särskilt i en sådan stund som denna.
eBlick
aug 27, 2020
När sommaren mot hösten sig vänder, nalkas ett nytt skol- och riksdagsår. “Plikten framför allt” var den gamle kungen Gustaf VI Adolfs valspråk, han som öppnade riksmötet från sin skimrande tron. Dessa bevingade ord om “plikt” har dock med åren blivit en aning omodernt, precis som tronen inte längre är ett tema i riksmötets öppnande.
eBlick
aug 20, 2020
Idag inleder vi en ny era av fred mellan Israel och arabvärlden, tillkännagav en strålande glad premiärminister Benjamin Netanyahu förra veckan inför världens medier.
eBlick
aug 13, 2020
Explosionerna i Beirut förra tisdagen var så kraftfulla att de nådde Cypern och kändes som en mindre jordbävning i Cyperns huvudstad Nicosia. Exakt vad som hände i Beiruts hamn vet vi inte.
eBlick
aug 07, 2020
Coronapandemin stängde helt och hållet ner många samhällen över världen. Sverige följde inte i det spåret utan höll en något mer öppen strategi. Men restriktioner, förbud och rekommendationer infördes, såsom mötesförbudet, vi får inte samlas mer än 50 personer under samma tak.
eBlick
jul 16, 2020
EU som ska vara en alltigenom demokratisk union, som ska stå för mänskliga fri- och rättigheter och som är en del av den modernt tänkande världsordningen, bör på allvar visa att man är Israels vän. För EU och Sverige bör det inte råda någon som helst tvekan om övertygelsen att Israel är Mellanösterns enda fungerande demokrati.
eBlick
jul 07, 2020
Nu börjar slaget om Sveriges finanspolitik. Skall vi vara ett land med en egen finanspolitik eller skall vi bli en del av Europas förenta stater? Under midsommarafton satte sig EU:s stats- och regeringschefer vid förhandlingsbordet för att diskutera EU:s enorma räddningspaket, värt nästan 8000 miljarder kronor. En stor majoritet av EU:s medlemsländer vill att den största delen skall vara bidrag. Detta är något som Sverige tillsammans med Danmark, Nederländerna och Österrike, anser vara allt för generöst, och som de vänder sig emot.
eBlick
jun 25, 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med den ökände Dan Eliasson i spetsen skickade 2018 ut en folder: Om krisen eller kriget kommer. Med facit i hand var detta tyvärr något för Sverige i tiden.
eBlick
jun 18, 2020
Det är virusets, klimatångestens och protesternas tid. Sverige är på många sätt en märklig plats. På andra ställen i världen får radikala idéer kraft. Radikala åtgärder vidtas, samhällen har stängts ner, gamla ekonomiska system utmanas, statens roll omprövas, radikala krafter kliver fram.
eBlick
jun 04, 2020
Friluftsområden och parker har i dessa dagar blivit oaser med vältrampade skogsstigar. Människor går kvälls-, morgon- och söndagspromenader som aldrig förr. Plötsligt känner svenskarna behov av att komma ut, få luft och röra på sig.