Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Sommarnummer av Inblick i Trons Värld!


Sommaren för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning? Påsknumret innehåller ​​åtta ​goa livsberättelser, samt ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 

ITV_sommar_2020_framsida hemsida

Sommarnummer 2020


Sommaren för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Sommarnumret innehåller ​​åtta ​goa livsberättelser, samt en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

16 sidor, vikt 60 gram


                  

ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


ITV_vår_2020_framsida_hemsida

​Påsk 20​20

Säsongen omkring påsk för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Påsknumret innehåller ​​sex ​goa livsberättelser, samt en undervisning om varför vi firar påsk och ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud

16 sidor, vikt 60 gram

      
ITV sommar 2019_framsida_hemsida

Sommar 2019

Tidningen är fylld med fräscha vittnesbörd från vanliga människor som berättar om hur Gud har förvandlat deras liv. Linda som var arg på Gud och Kjell som hittade en inre styrka är bara två exempel.

16 sidor, vikt 60 gram


16 jul, 2020

Mycket står på spel

Robin Olsson | 02 jun , 2020
Den svenska ekonomin prövas i grunden under coronapandemin. På samma gång står landet inför stora utmaningar som kräver miljardinvesteringar och politiskt samförstånd. De utmaningar som nu ligger på riksdagens bord rör i första hand det svenska försvarets finansiering och den framtida migrationspolitiken.
Mycket_star_pa_spel
Här krävs eftertanke och vishet av en dignitet som tidigare regeringar och riksdagar visat sig oförmögna att hantera. 

I höst ska ett nytt försvarsbeslut fattas för de närmaste fem åren. Enligt en i stort sett enig Försvarsberedning krävs det krafttag för att möta den nya hotbilden. Detta innebär miljardsatsningar på både civilt och militärt försvar som under decennier, på ett synnerligen ogenomtänkt sätt skrotats och sålts ut. Målet är att Sverige ska rustas och på sikt ha samma anslag till försvaret som genomsnittet i Nato, det vill säga 2 procent av Bruttonationalprodukten (BNP). 
Moderaternas Ulf Kristersson, Hans Wallmark och Pål Jonsson skriver i Svenska Dagbladet: “När alla partier säger att de vill ha ett starkare försvar, kan Sverige inte än en gång underfinansiera ett försvarsbeslut. Tiden för säkerhetspolitiskt önsketänkande borde vara över sedan länge”. 

Så sent som i skrivande stund kommer larmrapporter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att minst vart tionde skyddsrum i Sverige är undermåligt och odugligt om ett väpnat angrepp skedde idag. Detta skyller myndigheten i sin tur på att beredskapen varit eftersatt och anslagen för små de senaste 20 åren. 
En brandförsäkring är kanske det första många prutar på om privatekonomin blir kärv, men jämfört med att ditt hus brinner ner och du förlorar allt är kostnaden för försäkringen i det närmaste obefintlig.
Ett tungt ansvar vilar nu på försvarsutskottets ledamöter. De måste våga äska de medel som försvaret kräver. Det är dags att gå från ord till handling i denna fråga och  axla det ansvar som blivit dem givna. Här finns dock en unik möjlighet att trots det svåra parlamentariska läge som råder, nå en blocköverskridande överenskommelse som ser till landets säkerhet och framtid. 

Centerpartiet står i denna försvarsstrid med en fot i vardera lägret, likaså Liberalerna. Deras ledamöter Daniel Bäckström (C) och Allan Widman (L) ger via sina partier understöd till Stefan Löfvens regering, dock är de uttalade försvarsvänner som förstår allvaret. Dessa statsmän torde vara visa nog och besitta den integritet som krävs för att sätta nationens intressen före kortsiktig partipolitik. 
Tillsammans med moderaternas ordförande i försvarsutskottet Pål Jonson och kristdemokraternas Mikael Oscarsson har de förutsättningar att föra denna viktiga ödesfråga iland. 
ROBIN OLSSON