Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Julnummer av Inblick i Trons Värld!


Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.


Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 
ITV_vinter2020framsida

Julnummer 2020

Här kommer ett redskap för att dela det glada budskapet med dina nära och kära, dina grannar eller dina vänner

Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.

20 sidor, vikt 75 gram      

ITV_sommar_2020_framsida hemsida

Sommarnummer 2020


Sommaren för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Sommarnumret innehåller ​​åtta ​goa livsberättelser, samt en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

16 sidor, vikt 60 gram


      

ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


ITV_vår_2020_framsida_hemsida

​Påsk 20​20

Säsongen omkring påsk för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Påsknumret innehåller ​​sex ​goa livsberättelser, samt en undervisning om varför vi firar påsk och ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud

16 sidor, vikt 60 gram

      

Den svenska livlinan vid en sovjetisk ockupation

Ruben Agnarsson | 09 okt , 2020
Detaljerade sovjetiska invasionskartor över Sverige visar hur Moskva hade mycket konkreta planer på att invadera Sverige under det kalla kriget. Sveriges motåtgärder blev avancerad signalspaning över Östersjön, kartläggning av kommunister som samspelade med Sovjet, samt ett hemligt samarbetsavtal med Nato.

karta_webb
När Kalla kriget trappades upp efter andra världskriget gick Sverige en svår balansgång mellan den öppna, demokratiska västvärlden och de stängda diktaturerna i östblocket.
Bakgrunden var att försvarsalliansen Nato bildades 1949, som ett svar på Sovjetunionens aggressiva politik i Östeuropa. USA garanterade medlemsländerna militär hjälp vid ett väpnat angrepp från Sovjet, som tillsammans med sovjetkontrollerade marionettregimer i Östeuropa gensvarade med att år 1955 bilda Warszawapakten, en försvarsallians för östblocket.
Invasionshotet från Sovjet var hela tiden en reell möjlighet. I november 1956 anföll sovjetstyrkor Ungern och i augusti 1968 invaderades Tjeckoslovakien av trupper från Sovjetunionen. Kommunister i respektive länder konspirerade med ockupationsmakten och blev det alibi som Moskva behövde för att legitimera folkrättsliga övergrepp i Östeuropa och Baltikum.

Östersjön central

Medan Norge och Danmark gick med i Nato, valde Sverige alliansfriheten i fred för att kunna vara neutrala i krig. Sverige kom därmed att hamna mitt emellan de båda mäktiga försvarsallianserna, med Östersjön som gräns till Warsawa-pakten, vilket gjorde att Gotlands militärstrategiska läge blev avgörande.
Nedskjutningen av DC3:an, ubåtskränkningar och de tuffa förhandlingar om gränsdragningar i Vita zonen utanför Gotland, tydliggjorde gång på gång Östersjö-områdets centrala betydelse när det gällde Sveriges relation till Sovjetunionen.
I sex artiklar ska Inblick – med utgångspunkt från Bo Theutenbergs dagböcker och utifrån intervjuer med författaren själv och andra nyckelpersoner – beskriva Sveriges utsatta läge mellan öst och väst under de decennier som följde efter det andra världskriget.
Vi ska även beskriva Olof Palmes utsatta roll i denna balansgång, ett händelseförlopp som kulminerade i samband med statsministermordet i februari 1986.

Nato-samarbete

Även i Sverige bevakade den militära underrättelsetjänsten kommunister som misstänktes för att konspirera med Sovjet. Det fanns nämligen en uttalad målsättning i flera kommunistpartier att nästla sig in i svenska försvarsanläggningar och försvarsindustrier för att rapportera till Sovjet, för att underlätta vid en ockupation.
I sitt arbete med att motverka planerna på en sovjetisk ockupation samverkade Sverige med västvärldens underrättelsetjänster.
– Sveriges neutralitetspolitik byggde på den hemliga premissen att om kriget verkligen kom, då var det samarbetet med Nato som skulle rädda nationen från sovjetisk ockupation, förklarar Bo Theutenberg.

Avslöjade KGB-infiltration

Gunnar Ekberg var aktiv i försvarets underrättelseavdelning på 1960- och 1970-talen. Han infiltrerade vänstergruppering med syfta att avslöja deras kontakter med Warsawa-pakten och var precis på väg att avslöja Jan Guillou som KGB-agent när IB-affären briserade och Sveriges journalistkår istället ifrågasatte den svenska underrättelsetjänstens samarbete med väst för att motverka en sovjetisk ockupation.
– Jag var på väg att avslöja KGB-inflytanden inom palestinagrupperna, konstaterar Gunnar Ekberg och nämner hur Saima Jönsson Fahoum på 1970-talet var kurir åt PFLP-terroristen Wadie Haddad och bland annat ansvarade för att leverera brev och vinbuteljer med sprängämnen.
– Saimas Jönsson Fahoum gifte sig 1976 med Marwan el Fahoum, som år 1979 blev Blekingegadeligans förbindelseofficer.

Moskva-styrd

Blekingegadeligan var en Moskva-styrd kommunistisk terrorgrupp i Danmark som under 70 och 80-talet utförde en serie grova rån och som skickade pengarna till terrororganisationen Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP).
Gruppen planerade bland annat att kidnappa den svenske miljardären Jörn Rausing, som vid denna tid var student i Lund och råkade vara granne till en av de bostäder som Saimas Jönsson Fahoum var skriven på.
Även Svante Winqvist var Gunnar Ekbergs hanterare och var aktiv inom svensk underrättelsetjänst på 1960- och 1970-talet.
– När den svenska underrättelsetjänsten blev uppmärksam på att kommunister samspelade med Moskva, ändrade KGB sin taktik och breddade rekruteringen i Sverige till vänstersocialdemokrater och andra personer med rätt ideologi som inte var organiserade, förklarar han.

Palmemordet

Åtta års intensivt arbete med att ge ut Bo Theutenbergs noggrant dokumenterade dagboksanteckningar fullbordades nu i juni. I centrum för innehållet i den femte volymen står författarens beskrivning av händelseförloppet kring Palmemordet.
Som folkrättsexpert, diplomat, militärstrateg och professor kunde Bo Theutenberg inhämta information via flera centrala arenor. Han var både ett centralt vittne och en huvudaktör vid händelserna kring Palmemordet och skulle ha följt med Olof Palme till Moskva i april 1986.
Han bortmanövrerades från UD i samma veva som Palme mördades.
Bo Theutenberg började som fänrik i flygvapnets reserv och kom sedan till indicentberedskapen som bevakade rikets gränser. Via avancerad digital datorutrustning, STRIL 60 från brittiska Marconi, bevakades den sovjetiska flygtrafiken över Östersjön.
– Vi kunde följa alla rörelser som det sovjetiska flygvapnet gjorde, konststaterar Bo Theutenberg.
Begrepp som territorium, ingripande, territorialhav, kränkningar och suveränitet var centrala i Sveriges indicentberedskap. Hela detta tema om suveränitet i hav och i luftrum, vilket senare skulle bli ämnet för Bo Theutenbergs doktorsavhandling innan han blev professor i folkrätt på 1970-talet, grundlades när han var ung kadett i flygvapnet 1962 och sedan fänrik från 1965.

Testade beredskapen

Bo Theutenberg fick uppleva hur Sovjet gång på gång testade Sveriges beredskap att i luften försvara vårt lands territoriella integritet.
– Det var en upplevelse att sitta på första parkett och se de sovjetiska krigsplanen öva. Vi noterade varje avvikelse och det svenska flygvapnet var på alerten när ryska flygplan inkräktade på vårt territorium.
Sin diplomatiska karriär började han redan 1966 som attaché på UD för att sedan via Bagdad och New York​ hamna på ambassaden i Moskva åren 1974-1976 innan överbefälhavare (ÖB) Stig Synnergren år 1976 beslutade att Bo Theutenberg skulle tjänstgöra på på Operationsavdelning 2 (OP2) i Försvarsstaben, som var militärens underrättelseavdelning.
Han blev parallellt med detta professor i folkrätt på Stockholms universitet, samt major och ÖB:s folkrättslige rådgivare då han satt intill ÖB Lennart Ljung.
Från år 1976 fram till Palme-mordet var han UD:s folksrättsexpert och hade gediget stöd från Palme, innan han motades bort från UD Och istället anlitades av Lettland för att förhandla med Sovjet i samband med Baltikums befrielse.

25 000 letter

I slutet av 2018 offentliggjordes den sovjetiska underrättelsetjänsten KGB:s arkiv i Lettland. I det omfattande materialet finns namn på personer som i dag är välkända i Lettland. Arkivet visade att omkring 25 000 letter samarbetade eller var agenter för KGB under åren 1953 till 1992.
Det var efter 25 års diskussioner i rättsliga och politiska organ, samt i lettiska medier, som Lettlands statliga arkiv beslutade att slutligen avslöja den fullständiga förteckningen över tidigare anställda på KGB, tack vare lagändringar som godkändes fyra dagar före julafton år 2018.
Syftet med beslutet är ”att underlätta erkännandet av konsekvenserna av den totalitära sovjetregimen under Lettlands ockupation och att övervinna dem” liksom att ”fördöma brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser", förklarade Lettlands statliga arkiv på sin hemsida.
Presidenten i den lettiska Högsta domstolen, Ivars Bickovics, hörde till dem som fanns med i KGB-arkiven, enligt AFP.
På listan fanns även Ivars Godmanis, som i två omgångar varit premiärminister i Lettland, dels på 1990-talet och därefter mellan 2007 och 2009. Hans utrikesminister Georgs Andrejevs under den första mandatperioden fanns också med i KGB-arkiven.Rolands Tjarve, tidigare chef för LTV, den statliga televisionen, fanns också med, liksom den tidigare katolske kardinalen Julijans Vaivods, som dog 1990.

RUBEN AGNARSSON

Fotnot: Mer information om Bo Theutenbergs dagböcker finns här: https://theutenberg.