Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Julnummer av Inblick i Trons Värld!


Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.


Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 
ITV_vinter2020framsida

Julnummer 2020

Här kommer ett redskap för att dela det glada budskapet med dina nära och kära, dina grannar eller dina vänner

Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.

20 sidor, vikt 75 gram      

ITV_sommar_2020_framsida hemsida

Sommarnummer 2020


Sommaren för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Sommarnumret innehåller ​​åtta ​goa livsberättelser, samt en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

16 sidor, vikt 60 gram


      

ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


ITV_vår_2020_framsida_hemsida

​Påsk 20​20

Säsongen omkring påsk för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Påsknumret innehåller ​​sex ​goa livsberättelser, samt en undervisning om varför vi firar påsk och ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud

16 sidor, vikt 60 gram

      

2021 är Bibelns år

Hans Marklund | 11 dec , 2020
Sverige har stått på kristen grund i över tusen år och Bibeln har varit en given auktoritet och utgångspunkt för etik, moral och mycket av svensk lagstiftning. När Gustav Vasa höll sitt avskedstal 16 juni 1560 hänvisade han till Bibeln och sa följande:

bibelledare2

"Jag tackar Eder, trogne undersåter, att I welat mig till konungslig höghet upphöja, och till en stamfader i Edert kungahus. Ej mindre tackar jag Eder för den trohet och bistånd I mig bewisat uti min regering. Nåd och wälsignelse äro oss rikeligen wederfarna genom Guds ords sanna kunskap och genom timmelig ymnighet, som för ögonen är. Har jag i min tid något godt kunnat uträtta, gifwen derföre Gudi äran! Hwad jag af mensklig swaghet felat, förlåten mig för Christi skull. Jag wet att jag i mångas sinne warit en hård konung. Men de tider skola komma då Sweriges barn skulle wilja rifwa mig opp ur mullen, stode det i deras magt. Jag wet ock, att de Swenske äro snara till att samtycka, sene till att utransaka. Jag förutser, att många willoandar framdeles warda uppkommande. Derföre beder och förmanar jag Eder: Hållen Eder hardt wid Guds ord: Waren öfwerheten hörsamma, sinsemellan enige. Min tid är snart förbi. Ej tarwas mig derom stjernor eller annan spådom. Jag känner i min egen kropp tecknen, att jag snart skall hädanfara. Följen mig då med Edra trogna förböner, och, när jag lagt mina ögon tillsammans, låten mitt stoft hwila i frid!" (Konung Gustaf 1s Afskedstal till Riksens Ständer d. 16 juni 1560)

Under de senaste årtiondena har Bibeln blivit allt mer ifrågasatt som auktoritet och kristendomen som grund för vårt land har medvetet tonats ner i de politiska korridorerna. Sverige betraktas som världens mest sekulariserade nation och humanismen har satt människan i centrum som sin egen Gud. Guds existens är starkt ifrågasatt.
Inom kristenheten har den liberala teologins intrång förstärkt ifrågasättandet av Bibelns trovärdighet och dess auktoritet. Ett bibelkritiskt tänkande är inte farligt om det sker på rätt trosgrund och med rätt syfte. Men när våra teologiska fakulteter och många utbildningsinstitutioner av präster och pastorer står på den liberala teologins grund, till den grad att förtroendet för Bibelns trovärdighet ifrågasätts, och blir den utgångspunkt som unga teologistudenter och pastorer utgår ifrån i sitt uppdrag, har det gått för långt.

Sverige behöver en väckelse. Vi behöver en bibelväckelse. Guds folk kallades en gång i tiden för läsare därför att Bibeln var en naturlig del av den kristnes liv. Så är tyvärr inte fallet idag. Bibeln som auktoritet ifrågasätts allt mer och den mänskliga visheten sätts i stället i centrum både i vårt samhälle och i stor del av kristenheten.
Samhälle såväl som kristenhet behöver återvända till Guds ord. Därför lanserar tidningen Inblick temat ”2021 är bibelns år”. Vi kommer att lyfta fram Bibeln och dess betydelse kontinuerligt under det kommande året. Vi vill genom artiklar och vittnesbörd bidra till en bibelväckelse i Sverige. Du kommer att märka det på olika sätt i tidningen Inblick.

Till sist, ett citat från ”Boken om vårt land” kapitel 140.
”År 1527 var en riksdag i svenska staden Västerås. Där beslöts, att Guds oförfalskade ord skulle predikas över hela riket; att ingen mer skulle lyda påven; att biskopar och präster skulle vara konungen underdåniga, och att kyrkornas gods skulle tillhöra kronan. Därmed var den katolska läran avskaffad i riket. Den hade på sin tid uträttat gott, såsom förut är berättat, men nu var tiden kommen, att dess villfarelser måste lämna rum för en renare lära. Därmed står Sverige på evangelisk/luthersk grund med Bibeln som rättesnöre och utgångspunkt.”

HANS MARKLUND