Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

"Behovet av själavård är gigantiskt"

Kjell Andersson | 05 mar , 2020
Den psykiska ohälsan har ökat markant de senaste åren. Det gäller även inom kristna kretsar och läkare Morgan Lundell efterlyser fler själavårdare i kyrkorna för att minska ohälsan. – Vi behöver fler "lekmanna-fältsjukvårdare", som kan ge första hjälpen i våra kyrkor. Det behövs innan någon är dödligt sjuk i sin psykiska ohälsa, säger Morgan Lundell till Inblick.
Behovet_av_sjalavard_ar_gigantiskt
Den psykiska ohälsan ökar inom alla grupper i Sverige, bland unga, gamla och bland män och kvinnor. 2018 tog 1 268 personer sitt liv, varav 886 män och 382 kvinnor.
Morgan Lundell är distriktsläkare och kognitiv beteendeterapeut med psykisk ohälsa som profil. Han är också diakon och arbetar med att utbilda i själavård på nationell nivå och möter många som mår dåligt. 
– Även som kristna drabbas vi av psykisk ohälsa, berättar Morgan och pekar på Elia i Bibeln. 
– Ena dagen stod Elia på Karmel och utmanade Baalsprofeterna. Dagen efter gick han ut i öknen, satte sig under ginstbusken, isolerade sig och önskade sig döden. 
Morgan säger att det är vanligt att deprimerade isolerar sig och att det då är viktigt att hjälpa den som mår dåligt att bryta det mönstret. 
– Många deprimerade kristna orkar inte gå till gudstjänst. De vill inte få frågor som: Hur mår du? Varför har du inte varit här på länge? 
– De vill inte blottlägga sig och tycker det är skamset att vara deprimerad som kristen. 
Morgan refererar till internationella undersökningar som visar att den psykiska ohälsan är tre gånger större hos människor i de karismatiska kyrkorna än övriga kyrkor. Han har flera förklaringar till varför det är så. En är att karismatiska församlingar drar till sig mer trasiga människor. 
– En annan orsak är att det där också predikas mer att om du har en hängivenhet till Gud så försvinner problemen. Detta innebär att många tiger istället för att öppna upp sig. 

"Sök upp dem"

Att tiga om sina problem är ingen lösning, enligt Morgan. Och det räcker inte heller bara att be för dem som mår dåligt. 
– Det är viktigt att inte bara be för dem utan också söka upp dem. Vi brottas ibland med tro och tvivel. Pratar vi tro så växer tron, men är vi tysta om tvivlet så växer också tvivlet.
Morgan berättar att den som mår dåligt ibland ser sig som en belastning för församlingen och inte känner sig älskad. Då är det viktigt att vara kärleksfull i sitt bemötande och ändå bry sig. 
– Det är ändå viktigt att våga ställa frågan: Hur mår du? 
– Får du ingen respons, behöver du som medmänniska ändå inte ge dig utan ringa och föreslå en kopp kaffe eller en promenad. 
Morgan märker att det är ungefär samma frågor som människor brottas med oavsett om personen är kristen eller ej. 
– I ett själavårdssamtal med kristna eller i ett KBT-samtal med icke troende märker jag att det ofta är samma frågor som man brottas med. Allt från relationer till andra livsomständigheter. Sedan vet många att jag är kristen.
För Morgan är det inte viktigt med en titel för att kunna hjälpa människor. 
– En bra titel eller utbildning är inte alltid nödvändig. Vi behövs alla.

Bygger upp själavård 

Han är med och bygger upp ett själavårdsnätverk för Pingst Jönköping och ett själavårdsteam i Habo. För att hinna med har han dragit ner på arbetstiden inom vården. 
– Med min bakgrund känner jag att jag vill betala tillbaka vad jag fått lära mig. Därför har jag dragit ner min arbetsinsats inom vården.
– Många människor ute i församlingarna har dessa gåvor, som är viktiga att upptäcka. Kan jag vara med och utrusta dem med lite själavårdsutbildning och grunder i samtalsmetodik, så är jag glad.  
Själavårdsteamen ska sedan vara till hjälp för medlemmarna i församlingen, men också för människor ute i samhället. 
Att kunna lyssna och leva sig in i en annan persons situation är viktigt för en själavårdare och terapeut. 
– Som terapeut är det viktigt att vara empatisk och inlyssnande. Det är viktigt att personen får tala färdigt. 
– Vänta helst några sekunder extra. Då blir det som ett självspelande piano, där svaren kommer av sig självt. Ängeln som kom till Elia anklagade inte utan sa bara: ”Elia, stig upp och ät annars blir vägen för lång för dig.”

Den drabbade i centrum

Att blanda in egna upplevelser eller känslor fungerar inte, utan det är den drabbade som ska vara i centrum. 
– Terapeuten eller själavårdaren ska aldrig säga: "Det här har jag varit med om". Då lämnar man den drabbades situation och blandar in sin egen. 
En själavårdare måste också kunna lyssna utan att fördöma och moralisera. Det är också viktigt att som själavårdare veta sina begränsningar. 
– Det är viktigt att inse att man inte behärskar ett visst kompetensområde, då det ibland kan vara sjukvård som behövs. 
Ibland är det svårt för Morgan att skaka av sig sina klienters problem, men det ska han helst inte visa. 
– Det är speciellt svårt när människor drabbats av tragiska händelser som till exempel när någon förlorat ett barn. Även om Bibeln uppmanar oss att gråta med dem som gråter, så kan det bli svårt i mitt fall då personen inte vill berätta vidare i rädsla för att tynga ner mig. Min roll är att lyssna. 

Hjälper nationellt

Morgan har fått en förfrågan av Pingströrelsen om att hjälpa till att stärka upp själavården nationellt genom och skapa själavårdsteam och själavårdsnätverk. 
– Bakgrunden är att jag startade själavårdsteam i Pingstkyrkan Jönköping för 15 år sedan, då jag bodde där. För ett år sedan fick jag vara med att bilda motsvarande team i Pingstkyrkan Habo, där jag bor nu och är församlingstjänare, diakon. 
Uppdraget är att hjälpa lokala församlingar inom alla samfund att bygga själavårdsteam och bygga själavårdsnätverk regionalt inom Pingströrelsen. Dessa regionala nätverk bildar i sin tur Nationellt själavårdsnätverk inom Pingst. Under sina församlingsbesök ser han stora behov av själavård. 
– Det är ett eftersatt område och behovet är gigantiskt.
Han betonar vikten av att inte framstå som from och präktig för att få en bra kontakt med människorna. 
– Vi måste våga berätta sanningen om oss själva. Frank Mangs var en person som bitvis under sitt liv led av psykisk ohälsa, men som ändå nådde in i djupet hos många människor i Skandinavien, tack vare sin öppenhet och ärlighet. 
– När Jesus mötte den samaritiska kvinnan var han trött och bad kvinnan om vatten. Tack vare sin trötthet fick han kontakt och detta samtal fick stora konsekvenser för hela byn. 
Morgan menar att Gud kan använda alla oavsett hälsotillstånd. 
– Även om någon lider av psykisk ohälsa och trötthet, ska den personen  inte känna sig fördömd. Gud använder oss ändå i mötet med andra människor.
K​JELL ANDERSSON / MONIKA EKSTRÖM

Fem orsaker till psykisk ohälsa enligt Morgan Lundell


Att så många lider av ångest, depression och självmordstankar beror enligt Morgan Lundell på fem viktiga faktorer. 

1. Stress och otillräcklighet

Stress handlar inte bara om att ha mycket att göra, utan just att vara otillräcklig och aldrig hinna med det man önskar. Hur ska man förverkliga sig själv? Hur ska man uppnå lycka? Människor jagar det de inte har.

2. Jämförelse på sociala medier

De sociala medierna har idag medfört att man jämför sig med i stort sett alla över hela jorden. Det finns alltid någon, som har lyckats bättre eller ser lite bättre ut och så vidare. 
Detta påverkar speciellt ungdomar som jämför sig med andra hela tiden. Dels vill man vara unik, dels vara som alla andra. Där uppstår det en konflikt.

3. Ökad individualismen

Föreningslivet och kyrkolivet har idag dalat mycket. Idag värnar man mycket om sig och sitt, vilket medfört att många blir ensamma, speciellt de äldre.

4. Många intryck 

Om man idag läser en dagstidning från början till slut får man lika mycket information som en 1600-talsmänniska fick under hela sin livstid. Våra hjärnor och själar är skapade för att leva i mer frihet och i naturen.

5. Generna styr till 50 procent

Till 50 procent är det generna som styr. Det vill säga hur vi är funtade som människor.
KJELL ANDERSSON
 
eBlick
jensenwebb
jun 25, 2020
I Norge och Finland har två höga polischefer dömts för haschsmuggling. Walter Kegö, tidigare chef för Rikskriminalens narkotikarotel och sedan regeringens expert i mobilisering mot narkotika, menar att ryska underrättelsetjänster är mycket aktiva i narkotikahandeln. – I Estland jobbade chefen för den nationella narkotikaroteln åt den ryska maffian, som styrs FSB och GRU, konstaterar han.
eBlick
jun 25, 2020
– Än så länge vet vi inte med säkerhet förutsättningarna för resor till Israel i höst, men vi räknar med att landet kommer att lyfta restriktionerna senare under sommaren. Kanske det öppnas för resande från september, berättar Göran Duveskog som äger och driver Duveskogs reseservice som arrangerar åtskilliga resor till Israel varje år.
eBlick
jun 18, 2020
PISA 2018 visar att Sveriges skolresultat förbättrats och välkomnades i höstas av regeringen. Nu ställs dock frågor om de förbättrade resultaten berodde på fusk. – Det är bra att vi får till stånd en kommission som kvalitetsgranskar PISA 2018 undersökningens resultat, säger den liberale politikern och läraren Niklas Lehresjön till Inblick.
eBlick
jun 04, 2020
Jonas Olsson har drivit Sjöstugans camping och hotell i Älmhult i 19 år. Redan sedan starten har de hyrt ut kanoter. Det är en viktig del av verksamheten. – Att paddla kanot är en jättehärlig aktivitet. Och under den tid som vi lever i nu blir det något helt annorlunda. Gillar man uteaktiviteter så är det en kanonbra aktivitet.
eBlick
jun 04, 2020
Det finns enligt Börje Claésson massor av intressant att uppleva i Småland med omnejd. Till Inblick delar han med sig av sina bästa “hemester” tips. – I min ungdom cyklade jag och min bror på tältsemester till Kållandsö, det slutade med att han mötte sin blivande fru, säger Börje med ett leende på läpparna.
eBlick
maj 22, 2020
I den nyutkomna boken «För ditt eget bästa» berättar Pia Johansson hur hon träffade en man och om hur lycklig relationen var i början med middagar och blommor. Efter fem år var den tidigare så energiska Pia ett nervvrak med en kropp som började säga ifrån. – På slutet är man ingenting. Då behöver de ta ett nytt offer att kasta på den känslomässiga sopstationen och gärna trampa en gång till så att man är riktigt död, berättar Pia för Inblick.
eBlick
maj 22, 2020
Riksbanken förordar svenskt medlemskap i EU:s bank- union. Forum för EU-debatt har en diametralt motsatt åsikt. – Detta är ett sätt att frånta Sverige mer makt över våra banker och knyta oss närmare Euron, säger Nils Lundgren, som är debattör och ekonom, till Inblick.
eBlick
maj 22, 2020
Karelen, den del av Finland som ockuperades av Sovjet och ledde till att 400 000 finska flyktingar fick fly till övriga Finland under andra världskriget, skapar återigen rubriker. I centrum står en rysk rättsskandal kring en människorättsaktivist som har hittat flera av Stalins massgravar i området.
eBlick
maj 07, 2020
I coronapandemins spår har det blivit nödvändigt för landets politiker att finna digitala arbetsformer. Ålderspresident Tuve Skånberg sitter i riksdagens konstitutionsutskott (KU) som arbetar med demokratifrågor. – Det är som att vara urmakare inuti riksdagens urverk, mycket av det som KU avhandlar lämpar sig inte att göra på distans, säger han till Inblick.
eBlick
maj 07, 2020
– Vi har rett ut många svårigheter tidigare. Men många kommer att behöva lite hjälp, särskilt de som är sköra, de som redan har en problematisk tillvaro och de som nu får hela sin tillvaro förändrad, säger Marianne Olsson om hur coronakrisen påverkar människor. Hon ger tips och råd för att klara av situationen.
eBlick
apr 30, 2020
Det pågående gängkriget i Östergötland har skördat ytterligare ett dödsoffer. Men tack vare ett intensivt och mycket framgångsrikt polisarbete kunde de två gärningsmännen till den senaste dödsskjutningen snabbt gripas och häktas. – Kriget kommer fortsätta så länge inget av gängen viftar med vit flagg och ger upp, vilket inte finns på kartan, säger Inblicks uppgiftslämnare ”Niklas”.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 26 jun, 2020
Christian Mölk | 17 jun, 2020
Christian Mölk | 20 apr, 2020
Christian Mölk | 13 apr, 2020
Christian Mölk | 03 mar, 2020
Christian Mölk | 27 feb, 2020
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019