Brå kanske synliggör föräldrar

Inrikes • I Brå:s rapport om brott mot barn saknas föräldrar som en resurs för att skydda barn från brott. Samtidigt som föräldrar inte ses som en resurs för trygghet förstärker Brå bilden av föräldrar som gärningspersoner. – Jag tar med Inblicks synpunkt inför eventuella framtida studier i ämnet, säger Lisa Westfelt på Brå.
De flesta polisanmälda brotten mot barn, 38 procent, har skett i skolan, till eller från skolan, på lekplatser, i parkområden, i kollektivtrafiken, köpcentrum eller andra lokaler som barnen besöker.
Foto: XAVIER_S, ISTOCKPHOTO
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙