Fler sjukdomar ökar risk för demens

Inrikes • Att vara drabbad av diabetes, hjärtsjukdom och stroke ökar kraftigt risken för demens och Alzheimer. Det är troligen samma gener som bidrar till sjukdomarna, visar ny forskning från Karolinska Instittet
Fler sjukdomar ökar risk för demens
Det är större risk att drabbas av demens om man får diabetes och hjärtsjukdom redan i medelåldern, visar forskning.
Foto: ISTOCKPHOTO
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙