På drygt ett år har flera allvarliga skolattacker inträffat i Sverige.

På en skola i Varberg den 28 januari förra året skadade en 25-årig före detta elev en 17-åring med yxa. Den 19 augusti i fjol knivhögg en 15-årig elev i Eslöv en lärare, den 11 januari i år knivhögg en 16-årig elev en annan elev och en lärare i Kristianstad, och den 21 mars dödas två lärare på Malmö latin av en 18-årig elev som hade haft stöd av elevhälsan sedan han börjat på gymnasiet Skolattackerna har bland annat satt fokus på gärningsmannens psykiska hälsoproblem.

Lärarförbundet släppte nyligen en undersökning som visar att fyra av tio lärare oroar sig för ett skolattentat på sin skola, samtidigt som lika stor andel av högstadielärarna och en knapp femtedel av gymnasielärarna anser att huvudmannen inte vidtagit åtgärder överhuvudtaget.

Övar inrymning

Christian Carlsson, skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna (KD), förstår oron.

– När jag själv gick i skolan övade vi utrymning inför brandlarm. Nu övar barnen inrymning inför eventuella skolattacker. Den utveckling vi har sett kräver tyvärr att fler skolor övar på detta, säger Christian Carlsson som tillägger att Skolverket har en viktig uppgift att stötta landets skolor i arbetet att skydda sig mot liknande händelser.

Han menar också att mer behöver göras för att förebygga brotten.

– Kristdemokraterna vill förstärka elevhälsan, stärka psykiatrin och kapa vårdköerna till BUP. När kommunerna inte satsar tillräckligt på skolan är det ofta elevhälsan som får stryka på foten. Vi är beredda att använda oss av ökad statlig styrning för att säkerställa att elevhälsan är tillräckligt väl utbyggd, betonar Christian Carlsson.

Vuxna förebilder

När det gäller att förebygga brott generellt så vill partiet även stötta familjerna och man menar att skolan kan var en mötesplats för att starta upp mentorsprogram eller för att bedriva blåljussatsningar för att bygga upp förtroende och respekt för blåljuspersonalen bland unga.

– Ett tryggt samhälle byggs bäst underifrån av starka familjer med goda värderingar och av människor med hopp om framtiden. Kristdemokraterna är det enda partiet som på allvar talar om familjernas betydelse.

– Att föräldrar har tid för barnen och att de vuxna förebilderna finns i familjen är avgörande för att barnen ska vara trygga och må bra. När de vuxna förebilderna saknas i den egna familjen så behövs andra vuxna förebilder, fortsätter Christian Carlsson.

Hårdare straff

KD vill inte bara arbeta förebyggande utan bedriver också en politik för fler poliser samt hårdare straff, av rättviseskäl.

– Det handlar om att brottsoffret ska få upprättelse och att människor ska känna sig trygga. De omoraliska straffrabatterna måste bort. För en tid sedan dömdes en manlig massör för våldtäkt, men han fick kortare straff då han förlorat jobbet och behövde byta bransch som en följd av brottet. Det är inte rättvist, säger Christian Carlsson.

– Det finns ingen motsättning mellan att å ena sidan satsa på att förebygga brott, och å andra sida satsa på fler poliser eller att skärpa straffen så att de blir mer rättvisa. Allt detta behövs för att göra Sverige till ett tryggare land för våra barn, avslutar Christian Carlsson.