Identiteten viktig för att lämna kriminalitet

Inrikes • Förebilder och ett nytt sammanhang har stor betydelse för dem som vill ta sig ur gängkriminalitet. Det visar en studie från Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet, som undersökt gängkriminellas syn på sig själva och vad ett nytt jag spelar för roll för att kunna hoppa av.

Foto: ISTOCKPHOTO
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙