Jens Stoltenberg: – Sverige är med full fart på väg in i Nato

Inrikes • Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, var en av huvudtalarna och han var inne på samma spår som försvarsminister Jonson; att den värld vi lever i är oberäknelig och farlig. Han var dock glad att åter vara tillbaka på Folk och Försvar. – Detta är ett av de viktigaste säkerhetspolitiska forumen i Norden och därför tar jag det på stort allvar.
Jens Stoltenberg: – Sverige är med full fart på väg in i Nato
Folk och Försvars ordförande Göran Arrius tar emot Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg som anländer till Folk och Försvars Rikskonferens.
Foto: ULF PALM / FOLK OCH FÖRSVAR
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙