Män har störst kapitalinkomst

Inrikes • Sex av tio svenskar hade en inkomst av kapital år 2020, från ränta, aktieutdelning, vinst av försäljning eller liknande. Den största andelen vuxna med kapitalinkomst, hela 82 procent, kom från Lomma i Skåne och Danderyd i Stockholm. Kapitalinkomsterna var över lag mycket ojämnt fördelade, visar en undersökning från Statistiska Centralbyrån (SCB).
Män har störst kapitalinkomst
Män hade ungefär tre fjärdedelar av de samlade utdelningarna och ränteinkomsterna 2020, enligt SCB:s undersökning.
Foto: PIXABAY
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙