Maria Larsson, landshövding: Oron i vår omvärld påverkar även tillgången på livsmedel

Inrikes • — Vi har inte nog värderat åkermarkens betydelse och inte heller betydelsen av en tillräcklig självförsörjnings grad för vårt land, säger landshövdingen i Örebro län, Maria Larsson. En växande befolkning och därmed kommunernas ökande behov av mark för bostäder, vägar och industri påverkar också våra möjligheter till självförsörjning. Många olika intressen måste samsas.
Lantbrukarnas villkor har länge varit pressade. När Sveriges kommuner behövt av mer mark för bostäder och infrastruktur har man inte tillräckligt insett att värdefull jordbruksmark behövs för att producera mat. Innan Ukrainakriget kunde det klaras med mer av import från Europas länder.
Foto: PER DANIELSSON
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙