Medietystnad om de ryska spionernas Iran-koppling.

Inrikes • I veckan faller domen – samtidigt varnar Säpo för ryskt sabotage
En stämpel i Peyman Kias iranska hemlandspass intygar att den iranska staten beslutat om fria utlandsresor för utlandsbosatta värnpliktiga. Passet är utfärdat av tredje sekreteraren vid lslamiska Republiken lrans ambassad i Stockholm och har stämplar av både iranska ambassaden och generalkonsulatet i Stockholm.
Foto: FAKSIMIL: POLISENS FÖRUNDERSÖKNING
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙