Situationen för familjen Torstensson i Holmedal som Inblick skrivit om blir svårare för var dag som går. De får inte något stöd från staten eller kommunen, annat än den ringa dagersättning på 61 kronor som alla asylsökande får.

– Ersättningen är låg men den är lika för alla oavsett varifrån de flyr, säger Guna Graufelds.

Det totala antalet flyktingar från Ukraina som kommit till Sverige är cirka 38 000. Ersättningen som betalas ut regleras av Lagen om mottagning av asylsökande (LMA). Något hopp om ytterligare stöd till familjen har hon inte i dagsläget.

– Det är samma nivå på dagersättningen nu som det var när lagen infördes 1994. Det förs en diskussion om att denna behöver höjas.

– Bor du på ett boende där det ingår mat så får du som asylsökande en lägre ersättning än 61 kronor per dag. Det går dock att söka bidrag för särskilda kostnader, till exempel om en flykting blir gravid och i behov av en barnvagn. Detta är inget som betalas ut per automatik utan är behovsprövat.

När en asylsökande beviljas ett uppehållstillstånd har individen rätt till en etableringsplan och ett etableringsstöd som betalas av Arbetsförmedlingen. Individen blir även anvisad till en kommun där Migrationsverket står för boendekostnaderna, förklarar Guna Graufelds.

– I den bästa av världar kommer kommunerna att klara av mottagandet bättre denna gång än senast, då fördelningen ser annorlunda ut. Det blir troligen en schablonersättning från Migrationsverket per person som anvisas till kommunen. Hur lagen och ersättningen ser ut vet vi inte i dagsläget.

Vad som sker framöver vet således ingen. De uppehållstillstånd som beviljats för ukrainare gäller fram till mars nästa år.

Ny lag på gång

Inblick har varit i kontakt med den lokala kommunens flyktingsamordnare, Caroline Blomstrand. Hon sätter precis som Guna Graufelds sitt hopp till en ny lagstiftning som sägs komma den 1 juli.

– Det ska komma en ny lag den 1 juli som kommer att reglera vilka regler och ersättningsmodeller som kommunen ska tillämpa och vilken hjälp individerna får. Hur lagen kommer att se ut i detalj vet vi inte, men förhoppningsvis kan vi lösa situationen för den berörda familjen med hjälp av de nya reglerna och med gemensamma krafter från civilsamhället, säger Caroline Blomstrand.

Det finns dock viss ekonomisk hjälp att få utöver de 61 kronor per dag som Volodymyr och Olga får.

– De har rätt till sjukvård som inte kan anstå, och de får köpa mediciner på recept till kraftigt rabatterade priser. De kan åka gratis med kollektivtrafiken och blir de anvisade till oss så får de gratis boende.

Något bostadstillägg eller försörjningsstöd från kommunen kan de dock inte få, utom som lagen säger i “yttersta fall”.

Måste följa lagen

– Kommunen måste följa lagen och den säger att alla som söker asyl har rätt till samma ersättning och ska behandlas på samma sätt oavsett varifrån i världen de flyr. Detta kan vi inte göra undantag för även om vi förstår att situationen kan bli svår i enskilda fall.

– Problemet är att dessa flyktingar kom på eget initiativ och inte via Migrationsverket.

Caroline Blomstrand tror och hoppas att den nya lagen kommer att underlätta kommunens möjlighet att hjälpa dem som kommit och de många som fortfarande lär komma.

– Än så länge är det ett fåtal flyktingar från Ukraina som kommit till Årjäng, men vi är redo att ta emot fler. Det finns boenden klara, men flyktingarna måste anvisas från Migrationsverket för att vi ska få ersättning för dessa platser.

– De som redan är här har vi som ambition att kunna räkna in som “anvisade” till oss. Det förs en diskussion med Länsstyrelsen och Migrationsverket kring detta. Det är inte löst ännu men jag blir förvånad och besviken om vi inte kan erbjuda dessa boende på samma sätt som de som kommer att anvisas till oss.

I dagsläget har Årjängs kommun sagt sig villiga att ta emot hela 120 flyktingar från Ukraina, men enligt Caroline Blomstrand är det inte troligt att det kommer så många, som läget är nu i Ukraina.

– De som kommer är tillfälliga flyktingar med ambitionen att återvända hem. De får uppehållstillstånd och arbetstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Dessa får arbeta från dag ett, en stor skillnad mot 2015.

Någon rätt till språkundervisning, svenska för invandrare (SFI) som det kallas har de dock inte.

– Kommunstyrelsen har beslutat att vi ska erbjuda språkundervisning för ukrainska flyktingar, dock inte regelrätt SFI som följer en kursplan.

Alla barn som bor i Sverige har rätt till skolundervisning, även flyktingar från Ukraina, men de har inte någon skolplikt.

– Vi erbjuder de som vill undervisning enligt gällande lag. Det finns även många ukrainska barn som studerar digitalt här med undervisning från hemlandet, en teknik som inte fanns 2015.

Samverkan viktigt

För att ge de asylsökande en meningsfull tillvaro har kommunen, Röda Korset och de ideburna organisationerna startat ett nätverk för att hjälpa till. Det finns dock många praktiska hinder på vägen för en asylsökande. Bland annat kan de inte få något bankID utan personnummer och utan det kan de inte få tillgång till alla digitala tjänster.

– Viljan att hjälpa är stor och med gemensamma krafter ska vi lösa detta. Sociala nätverk och ett jobb är bästa sättet att integreras och komma in i samhället, säger Caroline Blomstrand.

Fakta: LMA-kort för asylsökande

LMA betyder Lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är ett plastkort med ett foto på individen som söker asyl.

Alla asylsökande i Sverige blir fotograferade och får därefter ett så kallat LMA-kort. Kortet är inte ett identitetskort (id-kort), utan ett bevis på att de är asylsökande och att de får vara i Sverige under tiden som de väntar på beslut. Kortet är personligt.

LMA-kortet innehåller också information om du har rätt att arbeta under tiden som asylsökande. Alla asylsökande ska visa upp sitt LMA-kort när de kontaktar myndigheter eller behöver visa för en arbetsgivare att de har rätt att arbeta. Om de har fått jobb och vill öppna ett bankkonto måste de visa upp sitt LMA-kort för banken.

KÄLLA: MIGRATIONSVERKET