Orosmoln på den finansiella himlen

Inrikes • Svenska företag och hushåll går en dyr höst till mötes. Det är flera decennier sedan inflationen och marknadsräntorna steg på det sätt vi nu ser. Höstens val kommer därför enligt banken SEB bli ett plånboksval. – De flesta företag och hushåll har vant sig vid nollräntor, nu kan vi gå mot en mer normal räntenivå men det kan leda till lågkonjunktur, säger Américo Fernández, SEB:s Privatekonom till Inblick.
Med stigande inflation och högre räntor gäller det för världens centralbanker att parera så att vi inte hamnar i en global lågkonjunktur. Kostnaderna för en tvåbarnsfamilj ökar nu med två månadslöner brutto under hösten.
Foto: ISTOCKPHOTO
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙