Stora barngrupper ”a never ending story”

Inrikes • Redan år 2000 varnade Barnombudsmannen för låg personaltäthet i förskolan och att personalen inte hann med basal omsorg eller barns utveckling. I höstas, 23 år senare, konstaterade Skolverket att 48 procent av barngrupperna är för stora. Föräldraomsorg räknas bort när förskola blir enda alternativet och fackförbund slår vakt om sin personal.
Stora barngrupper ”a never ending story”
Frågan om stora barngrupper på Sveriges förskolor har debatterats i decennier utan åtgärder, trots att det leder till att förskollärare är överrepresenterade i sjukskrivningsstatistiken och att försko
Foto: PIXABAY
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙