Tilliten sjunker i utsatta grupper i Sverige

Inrikes • Tilliten i Sverige är fortfarande hög. Men den sjunker oroväckande i flera grupper, det visar nya forskningsresultat från SOM-institutet vid Göteborgs Universitet.
Unga i Sverige har lägre tillit än genomsnittet och tilliten har sjunkit över tid.Bo Rothstein är professor i statsvetenskap.
Foto: iStock
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙