Ulrica Schenström: – Världsläget är besvärligt

Inrikes • Ulrica Schenström, VD på tankesmedjan Fores, har haft en intensiv valhöst där hon gästat otaliga TV-studior och debattprogram. Hon oroas över ekonomin och det rådande världsläget med Putin och Kina i spetsen. – Det är ett bekymmersamt läge i världen helt klart, säger hon till Inblick.
Ulrica tycker att det är bekymmersamt att tillväxtregionerna som Stockholm är politiskt röda idag.
Foto: PRIVAT
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙