– Kan komma en reaktion internationellt, World Jewish Congress sågar etableringsstopp för konfession

Kristna världen • Ett framhastat förslag som bryter mot internationella konventioner och som är förenat med tydliga risker och oförutsedda konsekvenser. Så beskriver World Jewish Congress regeringens förslag om etableringsstopp för konfessionella friskolor och hänvisar till remissinstanser som menar att bristerna gör att beredningsprocessen måste stoppas.
– Kan komma en reaktion internationellt, World Jewish Congress sågar etableringsstopp för konfession
Petra Kahn Nord menar att lagförslaget ger en tydlig signal om att man inte förstår vad som är viktigt för att fortsatt kunna garantera en fortsättning av judiskt liv i Sverige
Foto: RUBEN AGNARSSON
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙