Bibeln central när Sverige föddes

Kristna världen • Gustav Vasa valdes till kung över Sverige den 6 juni 1523. Nästa vecka är det därför 500 år nationalstaten Sverige bildades. Gustav Vasas regering kännetecknades av ett starkt stöd för reformationen, vilket bland annat ledde till en svensk och en finsk bibelöversättning samt en evangelisk statskyrka grundad på Luthers lära.
Den första helsvenska bibeln, Gustav Vasas bibel, utkom år 1541 och överlämnas på målningen av reformatorerna Olaus Petri och Laurentius Petri.
Foto: WIKIMEDIA COMMONS
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙