Hans emigrerade från Sverige till en världsvid tjänst

Kristna världen • I den värmländska idyllen är Hans Mannegren uppvuxen. Det är där vi möter honom, i Långserud. Från resor, senaste i Europa, Polen och Ukraina, pausar han och hans hustru Gale för att inom kort återvända till hembasen i Blue Ridge Mountains, i staden Boone i North Carolina, USA.
– Det finns en trend, inte bara i Sverige, som bekymrar mig. Det är att tro att Guds Ord kan omtolkas och kompromissas med. Men Guds Ord är heligt, säger Hans vid en kommentar om synen på Sverige. Här vid huvudkontoret för Samaritan’s Purse med 750 anställda medarbetare på denna plats.
Foto: HANS MANNEGREN
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙