Söndagsskolläraren Thomas Hallberg: – Var dig själv och ge Jesus till barnen

Kristna världen • För Thomas blev söndagsskolan porten in till ett kristet liv. I 35 år han varit en del av församlingen Korskyrkans söndagsskola i Borås. Idag konstaterar han att söndagsskolan är livsviktig och att målet är att ge Jesus till barnen.
Söndagsskolläraren Thomas Hallberg: – Var dig själv och ge Jesus till barnen
Till vardags är Thomas sjuksköterska men nästan all ledig tid tillbringar han i församlingen. Söndagsskolan har alltid varit hans hjärtesak.
Foto: PRIVAT
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙