Initiativtagare till bönekonferensen i Citykyrkan, som håller på till lördag kväll, är Anders Gerdmar, rektor och initiativtagare för Skandinavisk Teologisk Högskola (STH), som avled i slutet av juli efter en tids sjukdom.

Anders Gerdmar beskrev bönen som en central del av STH:s vision. Via initiativet Nationell bön mobiliseras numera mellan 100 och 200 förebedjare varje vardagsmorgon i samarbete med STH. Bönearbetet började genom att någon tyckte att bönens eld behövdes i Sverige och därför skickade ner Anders Gerdmar till Tanzania.

Resultatet har blivit flera nationella bönekonferenser, samt böneskolor och hundratals möten runt om i Sverige med medverkande från Tanzania.

– Bönen ska förverkliga det Herren har sagt! Det behövs ett nytt ledarskap, en ny generation med kristna som når ut i alla sina vardagsvärldar, som är välutbildade, kan någonting men som också har lärt sig att be, sa han när han förklarade syftet med bönesatsningarna för en tid sedan.

– Jag tror att Gud har en vilja att resa upp sin församling i Sverige, att evangeliet förkunnas med kraft. Att gamla församlingar förnyas och nya församlingar kommer till. Gud kommer att resa upp ett starkt vittnesbörd i landet. Sverige är i ett svårt andligt läge där det behövs uthållig bön och omvändelse, men Herren vill besöka vårt land som svar på våra böner, betonade han.

Fyrtiotal pastorer

Under konferensen i Citykyrkan utlyses en fastedag från torsdag kl 17 till fredag kl 17. Uppslutningen är större än någonsin. Ett fyrtiotal pastorer, förkunnare, ledare och lovsångsledare kommer att delta.

– På fredag och lördag förmiddag kommer fyra olika bönepass i två omgångar att hållas i fyra olika lokaler, säger Johnny Foglander, som tillsammans med Marco Strömberg talar på inledningsmötet på torsdag kväll.

– På så sätt kommer vi att be för 16 olika ämnen under konferensen.

Under fredag och lördag eftermiddag pågår en bönekedja där närmare 30 pastorer och ledare ger några korta ord och leder i bön för det Herren lagt på deras hjärtan.

Under kvällsmötena kommer, förutom Johnny Foglander och Marco Strömberg, även Wilberforce Bezudde från Citykyrkan, Daniel Steen från Sion i Flen och Thomas Nordberg från Svedjeholmskyrkan i Örnsköldsvik att tala, säger Johnny Foglander, som i oktober var initiativtagare till en stor bönekonferens i Uppsala Life arena där olika bönenätverk – nationella, fristående, samfundsanknutna och lokala – stod som gemensam inbjudare.

Fri plattform

Bönedagarna inleds både fredag och lördag med morgonbön kl 06.00, frukost efter två timmar som åtföljs av lovsång och 40 minuters undervisning om bön. På lördag mitt på dagen kommer Janne Blom att predika och leda i bön.

Efter kvällsmötena börjar ungdomsmöten klockan 22.00 där de yngre får be för egna böneämnen, berättade Inblick i förra veckan.

Innan Anders Gerdmar gick hem till Herren beskrev han för Marco Strömberg hur han önskade att den nationella bönekonferensen skulle utformas i framtiden.

Hans önskan var att Marco Strömberg, Daniel Steen och Johnny Foglander skulle ta konferenserna vidare.

– Anders Gerdmar var mån om att den nationella bönekonferensen skulle vara en fri och profetisk plattform för bön för Sverige, säger Johnny Foglander, som kommer att finnas med som en av inspiratörerna för den nationella bönekonferensen.

I förra veckans artikel om bönekonferensen berättade Marco Strömberg om uppdraget som de tre fått:

– Nu har vi axlat Nationell bön, vi tre, och ska föra det här vidare.

Bönen kommer att ske med ödmjuka hjärtan.

– Vi är inte så förträffliga kristna, det är en andlig kris i landet.

Vi har inget att skryta med.

– Det är oerhört viktigt för Sverige. Gud söker dem som ställer sig i gapet när landet är i kris som Abraham gjorde för Sodom och Gomorra. Det måste börja med bönen. Vi hoppas att Gud kan vända trenden. Vi vill samlas för att ropa till Gud för vår nation.

Förenad bön

Johnny Foglander ser som sin uppgift att uppmuntra och förena de böneinitiativ som tagits i Sverige på senare tid.

Den bönekonferens som han själv ledde i oktober förra året ville bryta med en historik av utfrysning, förtal av ledare, varningar, distans och isolation i svensk kristenhet.

– Vi har saknat ett gudsrikesperspektiv och istället blir det varningar och avståndstagande. Jag tror att det här beteendet är djupt ovärdigt och att det är ett hinder för Guds rike. Vi behöver börja tänka på ett nytt sätt, betonade Johnny Foglander, som fick ett tilltal i februari förra året där han upplevde att Herren vill att bönerörelsen ska gå före när det gäller att göra upp med detta.

– Det har även varit ett gnissel mellan olika böneinitiativ, men nu är det dags att gå in i en ny dimension av enhet och försoning.