För första gången sedan covidpandemins utbrott kan deltagarna återigen samlas på plats.

– 2018 hade vi vårt 10-årsjubileum på Conventum i Örebro som lade grunden för den årliga konferensen Open Doors Day, säger Anne, projektledare för konferensen.

– Open Doors Day vill vara en mötesplats för alla som har den förföljda kyrkan på hjärtat, men särskilt också för att kunna träffa våra förföljda syskon som tar sig hit till Sverige för att dela sina berättelser under konferensen, fortsätter Anne.

Konferensen är en dag lång. Under dagen varvas möten och seminarier, och en utställning om Open Doors arbete för de förföljda kristna kommer att visas under hela dagen. Det blir även ett gemensamt fackeltåg genom Örebro.

– Vi hoppas att konferensen kan vidga våra vyer och att vi ska få uppleva enheten i Kristi kropp. Att få möta våra förföljda syskon, inte bara via en skärm eller ett filmklipp utan live och på plats, är en fantastisk möjlighet, berättar Anne.

– Det kan inte bara hjälpa oss att förstå den förföljda kyrkans situation ännu bättre, utan deras vittnesbörd om uthållighet, Guds verk mitt i svårigheterna och kraften som finns i tron kan även ge oss kristna här i Sverige nya perspektiv, fortsätter hon.

Kraft i att samlas

Under pandemin flyttades mycket av arbetet till de digitala kanalerna.

– Det har varit en välsignelse att vi ändå har haft möjligheten att delta i möten och gudstjänster på det sättet. Men jag tror att det finns en kraft i att kunna samlas fysiskt, att kunna be tillsammans, lovsjunga Gud och möta varandra. Gud har skapat oss till gemenskap.

– Pandemin har varit en väldigt svår tid för många av oss. Många har fått uppleva sjukdom och död, men även mycket ensamhet och begränsningar i vardagen. Även om det är av olika anledningar så har många av våra förföljda syskon en stor erfarenhet av just detta – ensamhet och begränsningar. Hur hanterar vi det när vi inte kan samlas till gudstjänst som vanligt? När vi går igenom prövningar och svåra situationer? Vad gör det med vår tro?

– Pandemin har gett även många av oss en personlig erfarenhet av dessa frågor. Här kan den förföljda kyrkans vittnesbörd komma in och hjälpa oss att bli stärkta i vår tro, i vår uthållighet och beredskap, och i vårt lärjungaskap.

Liksom tidigare konferenser kommer talare från olika delar av världen för att dela sitt vittnesbörd om hur Gud verkar i förföljelsen. Omständigheterna och berättelserna är olika, men vad som är gemensamt för dem alla är deras övertygelse om kraften i Guds sätt att verka och förvandla.

En av de inbjudna talarna är Felicia Ferrara, vd och chefredaktör för tidningen Dagen.

– Kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Det känns därför naturligt att vara med och belysa det så mycket det bara är möjligt.

”Prata om tankemönster”

Felicia är också en flitig opinionsbildare som ofta skriver, debatterar och diskuterar kristnas situation i världen och här i Sverige. Hon drar paralleller till historien för att beskriva det rådande världsläget och sitt brinnande engagemang för förföljda och utsatta kristna.

– Den 22 augusti 1939 i Obersalzberg talade Adolf Hitler till sina befälhavare inför det stundande anfallet av Polen. Han sa bland annat: “Vår styrka ska finnas i vår snabbhet och skoningslöshet. Jag har beordrat våra specialstyrkor inom SS att korsa den polska gränsen och mörda deras män, kvinnor och barn urskillningslöst. Trots allt, vem kommer idag ihåg folkmordet på armenierna?”

Skillnad på människor

– För mig är det viktigt att prata om de tankemönster vi så lätt glömmer och som banar väg för den typ av förföljelse som tidigare öppnat för folkmordet på kristna armenier, syrianer/assyrier och senare också över sex miljoner judar, romer och funktionsnedsatta. Det börjar med att man delar in samhället i ”vi” och ”dem”. Sedan pekas vissa grupper ut och namnges.

I många länder är det de kristna som pekas ut i dag.

Opinionsbildning i fokus

– Under Open Doors Day kommer jag att tala mer generellt om opinionsbildning på kristen grund och vad som är bra att tänka på när man opinionsbildar i viktiga frågor, som till exempel förföljda kristna.

Övriga talare är Kjell-Axel Johansson, pastor i Woodlands Church i Texas och tidigare pastor i Elimkyrkan i Stockholm, pastor Abdallah från Syrien, ”Favour” från Nigeria, samt ”Rajah” och ”Sister” från Asien. De tre sistnämnda går under fingerat namn av rädsla för konsekvenser.

– Vi hoppas att konferensen kan bidra till fördjupat lärjungaskap och även en ny böneiver i oss, för och med våra förföljda syskon, avslutar Anne.