FN:s fjärde kommitté ska egentligen verka för avkolonisering i tredje världen och rikta sig mot stormakternas imperialism men har istället blivit en tummelplats för diktaturer i Mellanöstern som ifrågasätter den judiska närvaron i regionen. Fokus har därmed hamnat på kritik mot Mellanösterns enda demokrati och ett stöd för de palestinska områdena och de terrororganisationer som ryms där.

Samtidigt som Irans brutalitet mot sin egen befolkning blivit en världsnyhet och Rysslands pågående krig i Ukraina förorsakat massgravar, massdeportationer och massvåldtäkter, röstade generalförsamlingen igenom flera Israel-fientliga resolutioner som nonchalerade det judiska folkets säkerhetsbehov och mångtusenåriga relation till Jerusalem.

Israel uppmanades att upphöra med alla åtgärder ”som kränker det palestinska folkets mänskliga rättigheter”. Generalförsamlingen röstade även för att förlänga UNRWA:s mandat till den 30 juni 2026 och att öka stödet till palestinska flyktingar.

Medan UNHCR, som hanterar alla andra flyktingsituationer i världen, arbetar för att integrera flyktingar i sina nya hemländer, vill UNRWA permanenta palestinska flyktingläger som ett sätt att hålla liv i Mellanöstern-konflikten.

Golan och Östra Jerusalem

I ett annat resolutionsförslag kritiserades Israels rätt till ”det syriska Golan”. USA erkände i mars 2019 Israels rätt till området, som erövrades år 1967 i samband med det tredje arabiska försöket att krossa Israel och kasta judarna i havet.

Kommittén godkände även en resolution där israelisk närvaro i östra Jerusalem och på Golan fördömdes, vilket påminner om hur det var under jordanskt styre före 1967 då judar fördrevs från Jerusalem och i praktiken förbjöds från att besöka Västra muren.

FN-kommittén begärde även att FN:s generalsekreterare skulle ”skydda de palestinska flyktingarnas egendom”. Efter 1948 fanns det omkring 700 000 palestinska flyktingar och ungefär lika många judiska flyktingar – som fördrevs från arabländerna men absorberades av Israel medan det mesta av de judiska flyktingarnas tillgångar konfiskerades av arabländerna.

Israels FN-ambassadör Gilad Erdan beskrev sitt land som den enda levande liberala demokratin i Mellanöstern och sa att FN-kommittén genom att stödja de omgivande arabländeras lögner visar palestinierna att de kan fortsätta att sprida sin hatkultur samtidigt som de förnekar Israels rätt att existera.

– Palestinierna är bara intresserade av att förstöra den judiska staten, betonade Gilad Erdan och påminde om att när FN för 75 år sedan röstade för att upprätta en judisk stat, avvisa palestinierna omedelbart den planen ”och försökte mörda alla judar i Israel”.

– Sedan dess har de förkastat varje fredsplan som någonsin lagts fram, betonade Israels FN-ambassadör och fördömde kontraproduktiva resolutioner som stöder palestiniernas destruktiva inställning.

En palestinsk charad

Gilad Erdan konstaterade också att palestinska myndigheter inte har slutat betala hundratals miljoner dollar till terrorister och att det under de senaste 11 månaderna har skett tusentals palestinska terrorattacker.

– Israel är ett fredssökande land, betonade han och beskrev delegationer som stöder årets resolutionsförslag som marionetter.

USA:s representant påpekade att frågan är bland de mest diskuterade ämnena i FN och sa att det är dags att överge resolutioner som är partiska mot Israel.

Kuba och Nordkorea

Ordförande för FN:s fjärde kommitté är Mohamed Al Hassan från Oman, ett land där Sharia-lagstiftning är grunden för lagstiftningen och förespråkare för mänskliga rättigheter arresteras.

FN-resolutionerna var framtagna av den palestinska myndigheten tillsammans med muslimska diktaturer som Algeriet, Qatar, Saudiarabien, Tunisien och Syrien, med stöd av kommuniststater som Kuba och Nordkorea.

Kubas representant sa att resolutionerna uttrycker generalförsamlingens djupa oro, medan Bangladeshs och Venezuelas representanter, vars länder ligger i den absoluta världsbotten när det gäller korruptionsindex och pressfrihetindex, hyllade förslaget.

Iran, som finansierar terrorrörelser över hela Mellanöstern, påstod därefter att den israeliska ockupationen är i centrum för alla konflikter i Mellanöstern.

Libyens, Turkiets, Jemens, Indonesien, Kuwait, Qatar, Sudan och Malaysia fortsatte sina angrepp mot Israel och fick därefter stöd av Nasria Elardja Flitti, observatör för Arabförbundet, som anklagade Israel för apartheidåtgärder.

Sverige lade ned sin röst i FN-omröstningen om förslaget att involvera domstolen i Haag.