sley riktade vädjan till president Putin i ett uppmärksammat tal i FN i mitten av maj och varnade också för en global svältkatastrof redan i december, när han mottog Nobels fredspris, å FN:s Livsmedelsprograms vägnar, i Oslo.

Svår situation

Då pekade han på att konflikter, klimatförändringar och coronapandemi hade skapat en alarmerande situation i världen, där den senare hade gjort människor arbetslösa, hindrat matleveranser och drivit upp priser, både på mat och transporter. Han menade då att situationen riskerade att leda till destabilisering och massmigration och uppmanade världens ledare att sätta stopp för krigen liksom att världens miljardärer skulle börja ge.

”Öppna hamnarna”

Med kriget i Ukraina har situationen förvärrats ytterligare när det gäller världens livsmedelsförsörjning, konstaterar Beasley när han besökte Sverige förra veckan. Sedan kriget inleddes i februari blockerar Ryssland Ukrainas Svarta havskust och över 20 miljoner ton vete, majs och andra grödor sitter fast i överfulla silos i ukrainska hamnar. I sitt tal i FN vädjade Beasley till Putin:

– Det är absolut nödvändigt att dessa hamnar öppnar, därför att detta handlar inte bara om Ukraina. De handlar om de fattigaste av de fattigaste som är på väg att svälta ihjäl medan vi talar. Så jag ber president Putin, om du har något hjärta alls i kroppen, öppna hamnarna. Försäkra alla berörda parter att passagen är fri så att vi kan ge de fattigaste mat och avvärja hungersnöd, sa han.

Sverige är fantastiskt

I förra veckan besökte han också Sverige för att diskutera behoven i världen och söka stöd för arbetet. Han planerade då att träffa Sveriges riksdag och regering, liksom kronprinsessan Victoria.

– Sverige är en fantastisk partner, sa han i SVT:s Morgonstudion. Utan sådana som Sverige skulle vi ha just svältkatastrof, destabilisering och massmigration. Sverige förstår och bistår så att vi kan nå vad vi måste nå, sa han.

Beasley menade att världens regeringar mer och mer börjar få upp ögonen för den allvarliga situationen i världen.

– De börjar se att krisen drabbar de fattigaste av de fattigaste. Antalet på väg mot svält har vuxit från 80 miljoner människor till 325 miljoner människor på grund av konflikter, covid, klimat och Ukrainakrisen. Världens ledare är verkligen chockerade över hur dåligt det är och fattar de besluten som behövs för att undvika svält och försöka stabilisera den matkris som vi står inför de närmsta åren, sa han.

Ukraina är ”världens brödbod”

I Ukraina produceras mat som skulle kunna mätta 400 miljoner människor, berättade Beasley.

– Vi pratar om ”världens brödbod”. När du tar bort en sådan ifrån världsmarknaden när systemet dessutom är väldigt bräckligt på grund av flera års ekonomisk försämring på grund av covid och lägger till att bränslekostnaderna och transportpriserna av mat går upp, då blir krisen svår, sa han.

– Vi i FN:s livsmedelsprogram köper själva 50 procent av den mat vi mättar 130 miljoner människor med varje år från Ukraina. Då kan du föreställa vilken påverkan det har på oss. Vår kostnad har ökat med 71 miljoner dollar per månad. Det betyder att vi inte kommer att ha pengar för att mätta ytterligare tre till fyra miljoner människor. Så på grund av krisen och brist på finansiering kommer vi behöva ta mat från hungriga barn för att ge till svältande barn och det är en katastrof.

Ger till de värst drabbade

För att kunna klara situationen berättade han att FN:s Livsmedelsprogram arbetar med sina givarnationer för att få flexibilitet att ge till de som har det värst.

– Om vi hade tillräckligt med pengar skulle vi kunna nå alla barn, men det första är att undvika svält, det andra att ge barnen den föda de behöver.

– När jag tog det här jobbet för fem år sedan fanns det 80 miljoner som var på väg mot svält, men på grund av konflikt och klimat, hoppade antalet upp till 135 precis innan covid. Sedan har vi haft en ekonomisk försämring och då ökade antalet med 276 miljoner människor, sa han.

Om inte Sverige och andra länder hade gett FN:s livsmedelsprogram denna flexibilitet, skulle vi få massiv svältkatastrof och destabilisering, menade han.

– Människor vill inte lämna sina hem, men om de inte har mat åt sina barn kommer de att göra vad varje mamma och pappa skulle ha gjort, då kommer de lämna sina hem för att söka efter det. Men det vill de inte. Vi kan nå dem där de är. Det är tusen gånger billigare, sa han till SVT Morgonstudion.