Delstater kan få besluta om samkönade äktenskap

Utrikes • Frågan om samkönade äktenskap var mycket het i USA 2015 då Högsta domstolen, med liberal majoritet, körde över delstaterna i ett fall som hette Obergefell v. Hodges. – Får delstaten Mississippi rätt i Högsta domstolen och abortlagstiftningen återförs på delstatsnivå, kan detta på sikt även påverka äktenskapslagstiftningen, säger Ronie Berggren.
Får delstaten Mississippi rätt i Högsta domstolen och abortlagstiftningen återförs på delstatsnivå, kan detta på sikt även påverka äktenskapslagstiftningen.
Foto: ISTOCKPHOTO
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙