Gravida mindre politiskt engagerade

Utrikes • Kvinnor blir mindre politiskt engagerade under och efter en graviditet.
Gravida mindre politiskt engagerade
Gravida kvinnor läser och diskuterar politik i lägre grad och tenderar också att tycka att politik är mindre viktigt, visar undersökningen.
Foto: ISTOCK
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙