Ronie Berggren: – USA förbjuder troligen abort

Utrikes • Abortlagstiftningen är en het fråga just nu i USA. Landets Högsta domstol väntas i juni fatta ett historiskt beslut som kan utradera fallet Roe v. Wade från 1973 som gjorde abort lagligt. – Blir så fallet kommer makten över frågan att återgå till delstaterna och fri abort bli olagligt i många delstater, säger USA-kännaren Ronie Berggren till Inblick.
Högsta domstolen kommer i juni att ta ny ställning i abortfrågan. Väljer de att ge makten tillbaka till delstaterna kan detta även få konsekvenser för äktenskapslagstiftningen.
Foto: WIKIMEDIA COMMONS
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙