Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

I stormens öga

Robin Olsson | 20 feb , 2020
Ett nytt år brukar innebära ökade kostnader i form av nya skattepåslag, indexregleringar och annat som påverkar utbud och efterfrågan på vår marknad och därmed sätter priset på varor och tjänster i vårt samhälle. Så även 2020. Stora stormar och lågtryck från Atlanten brukar dyka upp under hösten, men i år kom dessa i februari vilket gett positivt utslag på elpriset.
I_stormens_oga
Det finns ett antal stormar som gått till historien i Sverige som till exempel Gudrun, den värsta av dem alla som drog in över framförallt Småland 2005 och orsakade stor materiell förödelse med mycket mänskligt lidande och självmord som följd. Denna gång var det dags för Ciara att göra entré efter en seglats över Atlanten, som tog sin början i USA och Kanada och via de brittiska öarna nådde den svenska västkusten med stormstyrka och många elavbrott och stängda broar som följd. 

Det är en stor fråga för samhället hur vi ska hantera naturens krafter på gott och ont. Det har varit i människans natur att alltid söka tämja skapelsen efter sina egna önskningar för att utvinna dess krafter i form av vind och vattenkraft. Men i stormens öga blir vi alla små i jämförelse. 
Det positiva med stormen Ciara är att den inte verkar ha förorsakat särskilt stor förödelse eller samhällsstörningar. Dessutom har det milda vädret som följer med stormen gett oss ett osedvanligt lågt elpris för årstiden, trots att kärnkraftverk läggs ner och ytterligare avgifter läggs på varje kilowattimme. 
Ciara var nämligen historisk då det för första gången någonsin, enligt elbörsen Nord Pool, registrerades negativt pris på el, det vill säga att vi fick betalt för att göra av med el då systemet blev överproduktivt. Är det kanske stormarna och milt väder som är lösningen på framtidens elförsörjning och det som ska göra den gröna omställningen av vårt samhälle möjlig? 

Ett genomsnittligt vindkraftverk producerar ett normalår cirka  6 000 000 kilowattimmar, vilket motsvarar elförbrukningen hos cirka 1 200 hushåll. År 2019 fanns enligt statistik från Svensk Vindenergi 
4 200 vindkraftverk med en beräknad livslängd på cirka 25 år. Dessa vindkraftverk till trots står de för cirka 12 procent av den totala elförsörjningen.
Minus 0,2 öre per kilowattimme. Så mycket kostade elen som lägst mellan klockan 01.00 och 02.00 natten till måndagen den 10 februari. Det är dock väldigt få elkonsumenter som kan dra nytta av detta låga pris, då få har avtal där de betalar per timme. Elräkningen lär bli ovanligt billig denna vinter. Januaripriset var det lägsta sedan januari 2007. 

Flera faktorer ligger som bekant bakom ett elpris. Förutom alla skatter och avgifter och det faktum att regeringen medvetet styr produktionen och därmed utbudet, finns det faktorer som Rosenbad har svårt att styra över, nämligen milt väder samt mycket nederbörd under höst och vinter som fyller på vattenmagasinen. En storm ovanpå det och förutsättningarna är perfekta för extremt låga elpriser då de subventionerade vindkraftverken för en gång skull fick gå för högtryck. Den stora frågan är hur hård vindbelastning dessa kraftverk tål innan de får stängas eller måste lagas för miljontals kronor.

Vindkraften stod för
hela 37 procent av Sveriges samlade elproduktion under stormnatten, enligt preliminära siffror från Svenska Kraftnät. Det var lika mycket som kärnkraften producerade och mer än dubbelt så mycket som normalt. 
Det ska dock sägas att helger och nätter stänger vattenkraften sina dammluckor och konsumtionen går ner. Det var ändå historiskt att vindkraften kunde mäta sig med kärnkraften i produktion och att en grön vinter kan ge oss gratis el åtminstone en timme denna enda natt mellan den 9 och 10 februari 2020. 
ROBIN OLSSON
eBlick
tjanstemannaansvar_webb
jun 25, 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med den ökände Dan Eliasson i spetsen skickade 2018 ut en folder: Om krisen eller kriget kommer. Med facit i hand var detta tyvärr något för Sverige i tiden.
eBlick
jun 18, 2020
Det är virusets, klimatångestens och protesternas tid. Sverige är på många sätt en märklig plats. På andra ställen i världen får radikala idéer kraft. Radikala åtgärder vidtas, samhällen har stängts ner, gamla ekonomiska system utmanas, statens roll omprövas, radikala krafter kliver fram.
eBlick
maj 22, 2020
Vänster-internationalens stora festdag första maj, fick i år ställas in. Det blev inga sedvanliga tåg med röda fanor, plakat, allsång och slagord, där de traditionen trogen demonstrerade mot (s)in egen förda politik.
eBlick
maj 07, 2020
Vi lever i den yttersta tiden eller vi tror det i alla fall. Genom historien har människor trott sig leva i unika tidsperioder som varit brytpunkten mellan gammalt och nytt. Att tro sig leva i en avgörande tid är mänskligt och vi vill att just det vi upplever ska vara unikt eller i alla fall lite extra viktigt.
eBlick
apr 30, 2020
Mitt i pågående pandemi är det snart dags för student och examensfirande. Våra unga har kämpat väl och skaffat sig en utbildning, och springer glada ut till framtiden. Eller borde i alla fall få springa glada ut till framtiden.
eBlick
apr 23, 2020
Coronakrisens största fokus ligger på att skydda de äldre och de med underliggande sjukdomar som gör att de är speciellt utsatta för coronaviruset. Helt rätt så långt, det är självklart i ett humant samhälle att de äldre, sjuka och svaga skall skyddas i en kris.
eBlick
apr 17, 2020
Sverige har firat påsk. Påskhelgen är över och Sverige håller på att gå tillbaka till det vanliga livet, så långt det nu går i dessa dagar.
eBlick
apr 02, 2020
Vi är mitt inne i en hälsokris, men inte enbart det, vi upplever också en oroskris som drabbar människor på många sätt, samtidigt har vi också hamnat i en ekonomisk kris.
eBlick
mar 19, 2020
I coronakrisens fotspår dyker de upp som ett brev på posten, de självutnämnda smittskyddsexperterna som vet hur krisen ska hanteras. Inte för att de är sakkunniga men de har ju Google, Facebook och Twitter.
eBlick
mar 12, 2020
En period under åttiotalet när Sverige hade en arbetslöshet på runt 12 procent reste jag en hel del i Finland, som samtidigt hade en arbetslöshet på cirka 25 procent. Var fjärde finsk medborgare var alltså arbetslös. Svensken klagade högljutt över tuffare tider, sämre ekonomi och oron inför framtiden spred sig som en epidemi i landet. Men jag hörde aldrig en finne klaga över situationen.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 26 jun, 2020
Christian Mölk | 17 jun, 2020
Christian Mölk | 20 apr, 2020
Christian Mölk | 13 apr, 2020
Christian Mölk | 03 mar, 2020
Christian Mölk | 27 feb, 2020
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019