Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

I stormens öga

Robin Olsson | 20 feb , 2020
Ett nytt år brukar innebära ökade kostnader i form av nya skattepåslag, indexregleringar och annat som påverkar utbud och efterfrågan på vår marknad och därmed sätter priset på varor och tjänster i vårt samhälle. Så även 2020. Stora stormar och lågtryck från Atlanten brukar dyka upp under hösten, men i år kom dessa i februari vilket gett positivt utslag på elpriset.
I_stormens_oga
Det finns ett antal stormar som gått till historien i Sverige som till exempel Gudrun, den värsta av dem alla som drog in över framförallt Småland 2005 och orsakade stor materiell förödelse med mycket mänskligt lidande och självmord som följd. Denna gång var det dags för Ciara att göra entré efter en seglats över Atlanten, som tog sin början i USA och Kanada och via de brittiska öarna nådde den svenska västkusten med stormstyrka och många elavbrott och stängda broar som följd. 

Det är en stor fråga för samhället hur vi ska hantera naturens krafter på gott och ont. Det har varit i människans natur att alltid söka tämja skapelsen efter sina egna önskningar för att utvinna dess krafter i form av vind och vattenkraft. Men i stormens öga blir vi alla små i jämförelse. 
Det positiva med stormen Ciara är att den inte verkar ha förorsakat särskilt stor förödelse eller samhällsstörningar. Dessutom har det milda vädret som följer med stormen gett oss ett osedvanligt lågt elpris för årstiden, trots att kärnkraftverk läggs ner och ytterligare avgifter läggs på varje kilowattimme. 
Ciara var nämligen historisk då det för första gången någonsin, enligt elbörsen Nord Pool, registrerades negativt pris på el, det vill säga att vi fick betalt för att göra av med el då systemet blev överproduktivt. Är det kanske stormarna och milt väder som är lösningen på framtidens elförsörjning och det som ska göra den gröna omställningen av vårt samhälle möjlig? 

Ett genomsnittligt vindkraftverk producerar ett normalår cirka  6 000 000 kilowattimmar, vilket motsvarar elförbrukningen hos cirka 1 200 hushåll. År 2019 fanns enligt statistik från Svensk Vindenergi 
4 200 vindkraftverk med en beräknad livslängd på cirka 25 år. Dessa vindkraftverk till trots står de för cirka 12 procent av den totala elförsörjningen.
Minus 0,2 öre per kilowattimme. Så mycket kostade elen som lägst mellan klockan 01.00 och 02.00 natten till måndagen den 10 februari. Det är dock väldigt få elkonsumenter som kan dra nytta av detta låga pris, då få har avtal där de betalar per timme. Elräkningen lär bli ovanligt billig denna vinter. Januaripriset var det lägsta sedan januari 2007. 

Flera faktorer ligger som bekant bakom ett elpris. Förutom alla skatter och avgifter och det faktum att regeringen medvetet styr produktionen och därmed utbudet, finns det faktorer som Rosenbad har svårt att styra över, nämligen milt väder samt mycket nederbörd under höst och vinter som fyller på vattenmagasinen. En storm ovanpå det och förutsättningarna är perfekta för extremt låga elpriser då de subventionerade vindkraftverken för en gång skull fick gå för högtryck. Den stora frågan är hur hård vindbelastning dessa kraftverk tål innan de får stängas eller måste lagas för miljontals kronor.

Vindkraften stod för
hela 37 procent av Sveriges samlade elproduktion under stormnatten, enligt preliminära siffror från Svenska Kraftnät. Det var lika mycket som kärnkraften producerade och mer än dubbelt så mycket som normalt. 
Det ska dock sägas att helger och nätter stänger vattenkraften sina dammluckor och konsumtionen går ner. Det var ändå historiskt att vindkraften kunde mäta sig med kärnkraften i produktion och att en grön vinter kan ge oss gratis el åtminstone en timme denna enda natt mellan den 9 och 10 februari 2020. 
ROBIN OLSSON
eBlick
Den_sjalvutnamnde_experten
mar 19, 2020
I coronakrisens fotspår dyker de upp som ett brev på posten, de självutnämnda smittskyddsexperterna som vet hur krisen ska hanteras. Inte för att de är sakkunniga men de har ju Google, Facebook och Twitter.
eBlick
mar 12, 2020
En period under åttiotalet när Sverige hade en arbetslöshet på runt 12 procent reste jag en hel del i Finland, som samtidigt hade en arbetslöshet på cirka 25 procent. Var fjärde finsk medborgare var alltså arbetslös. Svensken klagade högljutt över tuffare tider, sämre ekonomi och oron inför framtiden spred sig som en epidemi i landet. Men jag hörde aldrig en finne klaga över situationen.
eBlick
mar 05, 2020
Israel gick till val för tredje gången på ett år. Vid 18-tiden i måndags kväll var valdeltagandet tre procent högre än tidigare, vilket är det högsta valdeltagandet sedan 1999 i Israel.
eBlick
feb 27, 2020
Varannan kristen ungdom upplever sig kränkt på grund av sin tro vilket gör att många unga döljer sin tro. Kränkningarna sker vanligast i samband med lektioner i de naturvetenskapliga ämnena och religionskunskapen. En del elever uppger att de upplever en ”dumförklarande ton” och en ”raljerande attityd över tro”.
eBlick
feb 20, 2020
Ett nytt år brukar innebära ökade kostnader i form av nya skattepåslag, indexregleringar och annat som påverkar utbud och efterfrågan på vår marknad och därmed sätter priset på varor och tjänster i vårt samhälle. Så även 2020. Stora stormar och lågtryck från Atlanten brukar dyka upp under hösten, men i år kom dessa i februari vilket gett positivt utslag på elpriset.
eBlick
feb 13, 2020
Det är en märklig tid vi lever i. Det som förr ansågs helt naturligt kan inte längre tas för givet. Det gäller många områden i livet som till exempel detta med relationer.
eBlick
feb 06, 2020
En historisk vecka har lagts till handlingarna. I söndags var det ett så kallat palindromdatum; 2020-02-02, vilket betyder att datumet blir det samma både baklänges och framlänges.
eBlick
jan 31, 2020
I måndags var det 75 år sedan befrielsen av koncentrationslägret Auschwitz. Tiden går och med den försvinner allt fler överlevare som kan vittna om katastrofen och föra detta svarta minne vidare till kommande generationer.
eBlick
jan 16, 2020
De senaste decennierna har inneburit enormt stora förändringar när det gäller synen på etik och moral i vårt samhälle. Det som förr ansågs vara ett naturligt sätt att leva och orientera sig gällande etiska och moraliska frågor gäller inte längre. Frågor som äktenskap och familj, samliv, sexualitet, könsidentitet, manligt och kvinnligt, livets början och slut, abort, dödshjälp, mitt och ditt, vad är sanning, brottslighet, respekten för liv, människovärde. Ja, listan kan göras lång.
eBlick
jan 10, 2020
Vi har gått in i ett nytt år och då hör det till att både titta bakåt på året som gått och framåt mot det som komma skall. En del lyssnar på Islands völvor, tittar i spåkulor, spår i kort eller vänder sig till shamaner. Andra vänder sig till tunga samhällsanalytiker. Men ambitionen är den samma, att ligga steget före, för att vara någorlunda förberedd på det kommande.
eBlick
jan 02, 2020
William Shakespeare myntade en gång ett uttryck: “En stolle ser sig själv som vis, en vis man ser sig själv som en stolle”. Detta visdomsord bör det politiska etablissemanget i Europa och USA fundera över och ta till sig, för de som av dessa “visa” ansetts som stollar har nu valts av folket på ett sätt ingen trott varit möjligt.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 03 mar, 2020
Christian Mölk | 27 feb, 2020
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019
Christian Mölk | 30 okt, 2019
Christian Mölk | 13 aug, 2019