Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Sverige behöver både lag och evangelium

Robin Olsson | 21 jan , 2021
Karl XV:s valspråk "Land ska med lag byggas" från 1857 klingar än idag med samma klang. De oroligheter vi ser runt omkring vår värld och i vårt eget land skapar funderingar kring just denna fråga.
IMG_0371 (1)Vilken lag och vilka värderingar ska bygga vårt samhälle? Motsättningarna mellan vad som anses rätt och fel har blivit stora. Hur ska vi stifta våra lagar och vem är sin egen medmänniskas domare i en värld där alla har lika rätt att tycka, tänka och uttrycka sig? Idag uttrycks valspråkets princip i Regeringsformens första paragraf, tredje stycket: ”Den offentliga makten utövas under lagarna”. Samma regeringsform säger: All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Folket, inte medierna, partierna, intresseorganisationerna eller eliten. Utan folket, det vill säga alla medborgare över 18 år som fått möjligheten att påverka vårt samhälle. Hur förvaltar vi denna frihet? 

Liberalismen och socialismen har reformerat vårt rättsmedvetande och våra lagar under närmare ett sekel. Konflikten mellan den bevarande konservatismen och den omstörtande socialismen har gjort att den nuvarande lagstiftningen blivit en majoritetens mosaik. Många tankar som tidigare ansetts självklara är idag historia och tidlösa värderingar ifrågasätts. En känd frilansmusiker sa en gång med anspelning på läget i vår nation: Det är märkligt att idag kan man i princip bryta mot alla tio Guds bud utan att bryta svensk lag. Dessa ord är värda att betänka. På vilken moralisk grund stiftades vår grundlag och på vilken grund vilade lagen på Karl XV:s tid då detta berömda uttryck myntades. Just det. Böckernas bok, Bibeln och tio Guds bud.

2021 har Inblick valt att kalla Bibelns år. Kristendomens och Bibelns inflytande över den svenska historien, våra lagar, vår fana, vår nationalsång, våra helgdagar, våra hymner kan ingen ateist eller nytänkare bortförklara. De har alla genklang av Bibelns tidlösa budskap. Jag skulle vilja kalla den tid vi lever i för ett samhälle som håller på att övergå från postmodernt till ett postsekulärt samhälle. Ett samhälle som söker efter ordning och reda, mål och mening men där ingen riktigt vågar eller kan skilja rätt från fel, sanning från lögn, rent från orent. Moralen har blivit personlig eller så har den blivit en form av diskriminering. Fram till år 2000 var Svenska kyrkan ett med staten på gott och ont. Det var tyvärr så att staten påverkade kyrkan mer än kyrkan staten. Utan att förminska så har kristendomen en särställning i vårt land i form av vår kultur och våra traditioner. Dessa bör bevaras och alla som flyttar till vårt land bör integreras och välkomnas i denna trygga gemenskap som skapat ett samhälle som många flyr till och inte från. Tro har dock 2021 blivit en last mer än en dygd. Att vara principfast och trofast har i ett postmodernt Sverige blivit synonymt med fundamentalist. Ordet har dålig klang. Ord har makt och vårt bruk av dem spelar roll för vart vi ska ta oss och vårt land i framtiden. Att ha ett starkt moraliskt fundament är dock något vi alla behöver oavsett tro eller samfund.

Våra barn får inte längre samma trosvissa grundinställning i skolan, knappt ens i dagens söndagsskola. Den svenska folkskolan var på sin tid från 1842 till början av 1950-talet mer konfessionell i sin utformning och i sitt innehåll än de konfessionella friskolor som regeringen på vill avyttra. De länder som nått längst i sin utveckling och där friheten och välståndet har triumferat har alla haft sin grund i just denna jude-kristna tradition och budskapet om alla människors lika värde, om lag och evangelium. Demokratin bygger på att alla människor är just lika mycket värda inför lagen. Hela tanken på människovärde och rättigheter kommer från Bibelns tankar kring detta. Varför provocerar Bibeln och kristen tro så mycket att den inte får rymmas i skolan, inte rymmas i det offentliga rummet som den varit med att skapa och forma? Är det så enkelt som att nutidsmänniskan inte vill veta om att hon är naken. Är det så att Bibeln avslöjar att det mänskliga intellektet har en begränsning, att våra handlingar har en konsekvens och att det finns en moralisk måttstock som likt graviditeten existerar vare sig vi vill det eller ej? För att svara på denna fråga bör var och en studera denna skrift under 2021.

ROBIN OLSSON
eBlick
boys-5077861_1920 (2)
jan 28, 2021
Under ett års tid har coronapandemin haft stort utrymme i medias rapporteringar. Varje dag basuneras begreppet covid-19 ut i våra nyhetssändningar. En uppgivenhet och trötthet infinner sig och barnen känner av oro över att vardagslivet inte är sig likt.
eBlick
jan 08, 2021
Ytterligare ett år ligger bakom, ett år som kommer att gå till historien. Det kommer att vara omtalat i historieböckerna som året som förändrade världen.
eBlick
dec 17, 2020
Konspirationsteorier, tolkningar och fantasier avlöser varandra. De flesta av oss har både läst på sociala medier och hört om den ena teorin efter den andra, inte minst i dessa tider.
eBlick
dec 04, 2020
Centerpartiet verkar ha interna problem med sin politiska och framförallt moraliska kompass. Samma vecka som de, mot sina vallöften, gjorde upp med regeringen Löfven om att stödja deras budget för 2021 briserade nya uppgifter om två tunga profiler inom partiet som haft personliga problem med rättvisan.
eBlick
nov 19, 2020
Vi är trötta”, sa den libanesiska affärsmannen och tillade att han tror att alla kommer till en punkt då de är beredda att arbeta för att få fred.
eBlick
nov 02, 2020
Detta år kommer många ljus att tändas i våra kyrkor och bönehus för alla de som lämnat jordelivet detta år. Inte minst som en tragisk följd av coronapandemin.
eBlick
okt 22, 2020
Förskoleplikt från två års ålder. Så står det i ett förslag som elva socialdemokratiska riksdagsledamöter lagt fram. De menar att grunden för livet läggs i grundskolan, och att barn som går i förskolan presterar bättre senare i livet.
eBlick
okt 16, 2020
Det fanns en stor förväntan och spänning i luften inför söndagens partiledardebatt i SVT. Skulle Jonas Sjöstedt göra verklighet av sitt hot om att väcka misstroende mot den sittande statsministern, få med sig de övriga oppositionspartierna och rösta bort Löfven? Det skulle innebära att vi helt plötsligt stod mitt i en regeringskris.
eBlick
okt 08, 2020
Torsdagen den 27 September började nya regler gälla för besök på äldreboenden. Äldreboenden kan nu öppna dörrarna för anhöriga att besöka sina släktingar. I radiosändningar under dagen har röster hörts från gamla människor som äntligen får möta sina nära och kära. Gripen berättar en 92-årig man för Radio Dalarna att han träffat sin son för första gången på flera månader.
eBlick
okt 01, 2020
Larmrapporterna angående coronapandemin duggade tätt i våras. Experter ”profeterade” och sade: "Vi ligger två till fyra veckor efter Italien. Risken finns att vi når en nivå där intensivvårdsplatserna i Region Stockholm och i andra regioner tar slut i mitten av april." sa Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi, i SVT:s Agenda i mitten av mars. "Om ett par veckor kan Sverige vara som Italien, det går förfärande fort nu." skrev DN:s chefredaktör på ledarplats och förespråkade att "stänga ned Sverige".
eBlick
sep 24, 2020
I helgen genomfördes en konferens arrangerad av den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet tillsammans med den kristna elevorganisationen Ny generation, svenska Apologetiksällskapet och Sollentuna Pingst. Temat var ”Får kristna ungdomar plats i skolan?” Bakgrunden är att varannan kristen elev upplever sig, enligt en färsk undersökning, kränkt för sin kristna tro i skolan. Frågan är högaktuell och har bland annat aktualiserats i en debattartikel i Dagens Nyheter.