Per-Arne Imsen

”Må inget förleda dig”

Kristen opinion • Kärlek kan aldrig vara fel”, kan vi ibland höra någon säga. Men hur sant är det? Det är alltid viktigt att noga definiera vad vi menar med våra ord, sa en gammal filosof en gång.
”Må inget förleda dig”
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙