Hans Marklund

Äktenskapsfrågan splittrar kristenheten

Kristen opinion • Jag är mycket skeptisk till och djupt oroad över att evangelikala och pingst-karismatiska församlingar går i riktningen att ändra en 2000-årig kristen tradition angående äktenskapet. I mitt perspektiv handlar det om att ändra på Guds ord och göra våld på skapelsen. Guds ord är tydligt, äktenskapet är mellan man och kvinna. Inget annat.
Äktenskapsfrågan splittrar kristenheten
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙