Liberalerna har arbetat för ett förbud under en längre tid och en motion har lagts fram i riksdagen av ledamöter från Socialdemokraterna. Nu ansluter Moderaterna och Centerpartiet och kräver att omvändelseterapi kriminaliseras.

Omvändelseterapi handlar om att ändra någons sexualitet eller könsidentitet genom olika former av “terapi”. Enligt FN kan terapin röra sig om alltifrån medicinering till böner, exorcism och gruppterapi. Omvändelseterapi har ingen bevisad vetenskaplig effekt, men FN menar att det i praktiken är jämställbart med tortyr. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälle (MUCF) förekommer det ”i en inte obetydlig utsträckning” i Sverige.

Vad exakt som ska omfattas av ett eventuellt förbud är dock oklart. När MHCH får frågan om huruvida ett omvändelseförsök kan handla om att i predikan citera bibelverser om att homosexualitet är synd, så blev svaret inte ett nekande. Man menar att ”om det är ett försök att få någon att förändra eller permanent dölja sin sexuella läggning eller könsidentitet, så är det ett omvändelseförsök”.

När det gäller omvändelseterapi har oro uttryckts från kristna företrädare att religionsfriheten kan påverkas negativt. Om det blir ett förbud mot omvändelseterapi, riktad mot hbtq-personer, vad kommer därefter? Hur länge kommer den kristna kyrkan att äga friheten att predika omvändelse och frälsning? Hur länge kommer vi att äga rätten att tala om den dubbla utgången, att gå evigt förlorad eller få evigt liv i himmelen med en levande Gud?

Frågan om omvändelseterapi hänger i hög grad ihop med frågan om äktenskapet. Ledningen för Saronkyrkan i Göteborg vill likställa samkönade äktenskap med äktenskap mellan man och kvinna, men samtidigt bara viga heterosexuella par. Det förslaget diskuteras just nu i en av landets två största församlingar inom Evangeliska frikyrkan (EFK). EFK:s ledare, Linalie Newman, tycker inte att Saronkyrkan i Göteborg går emot vigselordningen inom EFK så länge den har kvar sin praxis att bara viga man och kvinna. Hon menar också att om Saronkyrkan skulle vilja ändra sin vigselordning så behöver man däremot prata lite mer med varandra inom EFK.

Saronkyrkans ställningstagande känns väldigt inkonsekvent. Antingen håller man fast vid att äktenskapet enbart gäller det heterosexuella förhållandet och viger enbart man och kvinna. Eller också, som nu Saronkyrkan menar, likställer man samkönade äktenskap med äktenskap mellan man och kvinna, och då viger man båda.

Var står den kristna kyrkan i Sverige i frågan om äktenskap? Det är högst relevant. Diskussioner om hur kyrkan ska ställa sig till homosexualitet och om samkönade och heterosexuella äktenskap ska likställas, diskuteras livligt. Finns det en kyrka kvar i Sverige som står fast vid bibelns klara och tydliga budskap att äktenskapet är mellan man och kvinna?

Frågan angående hbtq-personer och deras rättigheter och status är både svår och enkel. Den är enkel i bemärkelsen att alla människor har lika värde. Gud älskar alla. Både människor med heterosexuell och med homosexuell läggning är självklart lika välkomna till kyrkan. Ingen står vid dörren och frågar besökaren om dess sexuella läggning. När det gäller synen på äktenskapet blir frågan svårare att hantera på grund av att kyrkan förvägras synsättet att äktenskapet gäller enbart man och kvinna. Den ståndpunkten avviker från det politiskt korrekta.

Frågan är hur länge har vi kvar religions- och yttrandefrihet i Sverige?