Det öppna våldet vi ser på våra gator är skrämmande att se på nyheterna och ännu värre för den som är ögonvittne. Utveckling måste få ett slut och motas med alla medel. Tyvärr är detta öppna synliga våld inte det enda våld som pågår. I hemmen som ska vara en trygg plats utsätts vuxna och barn för våld och övergrepp av olika karaktär.

Barnen blir ofta de största förlorarna eftersom deras upplevelser påverkar dem hela livet. 2021 anmäldes 24 310 misshandelsbrott mot barn under 18 år i Sverige enligt brottsförebyggande rådet (BRÅ). Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång. Fem procent har gjort det ofta. Många barn som upplever våld blir också själva utsatta.

Barn som växer upp med våld i sin vardag kan få svårt att sova eller utveckla ätstörningar. En del kan få en bristande eller högt utvecklad social förmåga som innebär att man blir vuxen i förtid, tar för stort ansvar eller över presterar. Barn som upplever våld kan också utveckla ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom. Intervjustudier visar att tystnad ofta präglar barns reaktioner på våld, vilket kan leda till att traumat osynliggörs.

Den 1 juli 2021 fick vi en ny lag, lagen om Barnfridsbrott som innebär att det är straffbart om ett barn ser våld eller sexualbrott i hemmet, även om barnet självt inte blir utsatt fysiskt.

Efter ett halvår, i mitten av december 2021 hade totalt 3389 anmälningar kommit in rapporterade SVT Nyheter. En dramatisk ökning som gör siffran synlig över hur många barn som faktiskt ser våld i hemmet. Hur det ser ut idag våren 2022 kan vi bara ana. Samma tid hade endast 60 domar fallit och ett 40 tal av dem lett till fängelse. Rättsväsendet var inte förberett på denna dramatiska ökning och många fall ligger ouppklarade.

Vilket ansvar vilar då på den vanlige svensken när det gäller barn och deras välbefinnande?

Den som misstänker att ett barn far illa kan och bör göra en orosanmälan. Det betyder att man anmäler sin misstanke till socialtjänsten. Man behöver inte ha bevis utan endast en misstanke om vanvård, att ett barn bevittnar eller utsätts för våld. Dessa anmälningar är inte helt oproblematiska men är ändå ett skydd för den som är utsatt. 2021 gjordes 331 000 orosanmälningar till socialtjänsten vilket motsvarar cirka 1000 anmälningar om dagen, året runt. Frågorna om barns utsatthet gnager och regeringen som i dagarna har fullt upp att stävja våld och hantera Sveriges säkerhet får inte missa de utsatta barnens situation.

Ett litet steg togs de 19 april när det gäller vuxna som köper sex av barn. Regeringen skärpte straffet pinsamt lite för den som utnyttjar barn sexuellt.

Regeringen presenterar en lagstiftning som föreslår en höjning av ministraffet för köp av sexuell handling från barn som fyllt 15 men inte 18, från böter till fängelse i lägst sex månader.

Idag kan den som köper sex av ett barn under 18 år dömas till fängelse i högst fyra år. Den som köper sex av ett barn under 15 år kan däremot dömas för våldtäkt i två till sex år. Regeringens förslag är att skärpa straffet från tre till sex år. Min åsikt är att om en vuxen köper sex av ett barn som är under 18 år borde handlingen dömas som våldtäkt med fängelse som straff.

Våld mot barn och utnyttjande av barn är en skamfläck i vilket land det än sker. Så länge det fortfarande pågår måste den skamfläcken irritera.