Rysslands president Putin pressar Europa genom att strypa gastillförseln. Europeiska nationer vidtar radikala sparåtgärder för att spara el inför den kommande hösten och vintern. Klimatångesten utbreder sig.

Många frågor ställs runt klimatet. En av frågorna som hörs i samtalet är om klimatsvängningarna vi ser idag beror på klimatförändringen eller kan det förklaras med att klimatet rör sig i cyklar, att värmeböljor och köldrekord kommer och går. De flesta experter och forskare är dock eniga om att förklaring än klimatförändringarna, och bedömningen av situationen har krisstämpel.

Om vi ska tro på experter och forskare måste något drastiskt göras och det nu. Vi kan inte vänta längre om vi ska bevara jorden och trygga framtiden för de kommande generationerna.

Klimatomställningen med växling till ren och grön energi kostar ett pris. En av de stora bovarna i dramat sägs vara koldioxiden. Ett pris måste sättas på koldioxidutsläppen för att åstadkomma en drastisk minskning som kan påverka klimatet i rätt riktning.

En annan sida av priset för klimatomställningen är växlingen till grön energi. Alla fossila energislag måste enligt experterna fasas ut och omställningen till ren grön energi påskyndas. Vid en partiledardebatt var Miljöpartiets språkrör Per Bolund till och med beredd att av klimatskäl införa samma typ av inskränkningar av fri och rättigheter som under pandemin. Tvång kommer med största sannolikhet inte ha någon större effekt hos folket. Om växlingen ska kunna ske på ett rimligt sätt, måste nedstängningen av befintliga energislag gå hand i hand med att nya tas i bruk. Annars blir det svårt att få ihop ekvationen.

Priset för klimatomställningen innebär också att vi måste ändra vårt sätt att leva. Ett pris på koldioxid betyder att vi själva tar kostnaden. Det blir dyrare att köra bil, ta flyget till de eftertraktade semesterorterna och den goda köttbiten på bordet kommer kosta mer. Om marknaden fungerar som den brukar kommer kreativiteten att sätta fart på forskare och stimulera nya innovationer som gör att vi kan resa och äta lika mycket som nu men med mindre utsläpp.

Det krävs en livsstilsförändring. Helt enkelt ett enklare sätt att leva. Bort från slit och släng livsstilen, förbrukningslivsstilen till ett mer hållbart och långsiktigt sätt att leva. En granne till oss i Härjedalen menade att nu är ”gröna husvågen” på gång igen.

Människor köper gamla hus i gles och landsbygd för att leva ett enklare och mera hållbart liv.

Många frågor ställs, kommer det tuffare tider? Finns det verkligen någon framtid för de kommande generationerna? Oro, rädsla och klimatångest breder ut sig mer och mer. Paniken ligger nära att gripa tag om makthavare och beslutsfattare, vilket lätt leder till panikåtgärder. När ett folk grips av oro och om dess ledare styrs av fruktan hamnar vi lätt i ett tillstånd av handlingsförlamning och apati.

Finns det inga andra alternativ? Vårt ansvar är självklart att vårda och hantera jordens resurser på rätt sätt, samtidigt som det finns en märklig återhämtningskraft i skapelsen. Panik är ingen lösning 0ch ångest hjälper inte. En vis man sa, ” Tecken ska visa sig i solen, månen och stjärnorna och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Men när det här börja hända, så räta på och lyft era huvuden för er befrielse närmar sig.”