Sedan Hitler kom till makten år 1933 hade antisemitismen i Tyskland ökat och 1935 kom Nürnbergslagarna, som innebar att judarna förlorade sina medborgerliga rättigheter. De fick inte längre rösta, undervisa i skolor eller arbeta på bank eller sjukhus.

Omvärldens protester mot denna judeförföljelse var lam, och länder i Europa och övriga världen ville inte ta emot de hundratusentals judar som försökte fly från Nazi-tyskland.

Det internationella samfundets passivitet inför det judiska folkets situation i Nazi-tyskland, före och efter Kristallnatten i november 1938, blev en bekräftelse för Hitler att gå vidare i en utveckling mot den slutgiltiga lösningen, vilket därefter resulterade i folkmordet på sex miljoner judar.

Redan i september 1938 införde Sverige begränsningar för tyska judar som ville komma till Sverige. Svenska UD kontaktade även de nazi-tyska myndigheterna och framförde önskemål om att judarnas pass skulle särskiljas från övrigas.

Socialstyrelsen meddelade i ett hemligt cirkulär den 27 oktober 1938 – två veckor innan Kristallnatten – att tyskar med en J-stämpel i passet skulle avvisas vid gränsen. UD påpekade för passmyndigheterna att tyskar med J-stämpeln tillhörde den grupp som Sverige inte ville släppa in i landet. Den 7 oktober i år utsattes det judiska folket för en pogrom i södra Israel som i sin grova sadism kan jämföras med 1930-talets nazistiska judehat. Bebisar i mammas famn och barn på förskolor som bränns levande, skjuts i huvudet eller kidnappas. Unga kvinnor som våldtas, sprängs i bitar eller tas som gisslan. Äldre som mejas ned med maskingevär av hänförda Hamas-soldater som ropar Allahu Akbar och ringer hem till Gaza och skryter över hur många judar de dödat. Civila palestinier som hurrar och dansar när en blodig kvinna släpas ut ur bilens baklucka i Gaza City.

Att det överhuvudtaget kan vara en politisk diskussion om man ska fördöma det här är fullständigt obegripligt. Det gör att alla judar i världen känner sig osäkra.

Svenska medier väljer i stor utsträckning att blunda för denna antisemitism liksom för de terrorstater som finansierar och underblåser Hamas judehat. Iran är Hamas största finansiär och har sedan länge haft inställningen att Israel ska utplånas och nu verkar Turkiet följa efter. Det är bara att lyssna till president Erdogans hyllningstal till Iran-styrda, islamistiska terrorgruppen Hamas nu i oktober, på 100-årsjubileet av den sekulära staten Turkiet.

Faktum är att stora delar av muslimvärlden ser hela Israel som en illegal bosättning och en främmande fågel i Mellanöstern. Att kasta judarna i havet har varit ett slagord för arabiska ledare som velat samla arabländerna mot Israel sedan den judiska statens bildande år 1948.

På 1930-talet var det den judiska närvaron i Europa som problematiserades av hela världen. I dag är det den judiska närvaron i Mellanöstern som ses som det stora problemet av många länder i området. Svenska medier väljer i allt för stor utsträckning att blunda för de regimer som nu vapenskramlar mot Israel.