Att statsministern visar så stort intresse för just skolfrågorna har flera orsaker. Hon visar ett personligt engagemang när det gäller skolan och inte minst friskolans existens. Att så mycket som 20 procent av väljarna pekar ut skolan som den viktigaste politiska frågan, måste också ses som en orsak. Dessutom är det en ideologisk fråga för socialdemokraterna. Det vill säga att staten äger och driver den svenska skolan och inte fria aktörer. 

 

  Vad som står på spel är vilka värderingar som ska genomsyra Sverige, sade Andersson och hävdade att om högeroppositionen får styra blir Sverige ”ett annat”.

 

Nu har statsministern förklarat krig emot friskolorna och är beredd att ta det kriget i form av motstånd från andra politiska ideologier och hon räknar med kraftigt mothugg.

 

Magdalena Andersson pekar ut tre fronter för skoldebatten.

1.      Totalt förbud mot vinstuttag. Friskolor drivs med skattepengar. Aktiebolag är inte ovanliga. Deras uppgift är, enligt aktiebolagslagen, att generera vinst.

Regeringen har under våren fått sitt förslag på det här orådet nedröstat av riksdagen. Därför tillsätter regeringen nu en utredning som får i uppgift att ta reda på hur det kan gå till, utan att någon skola stängs.

    Vi är inte emot friskolor och inte emot valfrihet, säger Andersson.

Motviljan är, enligt henne, riktad mot att aktieägare berikas av pengar från skattebetalarna som var avsedda för skolan.

   Sverige är det enda land i hela världen som tillåter det, upprepade Magdalena Andersson om vinster i den skattefinansierade skolan.

 

2.      Ett nationellt skolvalssystem ska utformas av Skolverket. Magdalena Andersson anser att den nuvarande brokiga vävnaden av skol köer starkt bidrar till segregationen i samhället. För att deras barn ska komma in på rätt skolor krävs i vissa fall att föräldrarna anmäler dem till skol kön redan på BB.

 

3.      Totalstopp mot nya religiösa friskolor. Regeringen kommer att föreslå att nya religiösa friskolor inte får öppnas.

Anledningen är att en del skolor pekats ut av Säpo som drivhus för våldsbejakande islamism.

  Skolor ska förmedla kunskap, inte religiös indoktrinering, sade hon på en pressträff tidigare på söndagen.

 

Liberalerna sade nyligen att de vill stoppa alla religiösa friskolor, nya som gamla. Magdalena Andersson är inte främmande för det om fler partier ansluter sig till den linjen. Nu är det upp till bevis för de politiska partier som värnar om det fria valet i skolan.

 

Nu tar den ideologiska striden fart på allvar igen. Striden står mellan en statligt styrd skola eller ett fritt skolsystem. Det är också en strid mellan två helt olika politiska ideologier, som båda vill stå på demokratisk grund. Den ena sidan vill socialisera samhälles institutionerna medan den andra är för det fria valets system. Den ideologiska striden har också betydelse för den kristna kyrkan och kristendomens möjlighet och utrymme. I en socialistiskt och framför allt en kommunistiskt styrd stat riskerar det utrymmet att krympa. Höstens val utvecklar sig allt mer till ett viktigt ideologiskt val.