Varför har vi så höga elpriser när vi exporterar el till länder utanför vårt eget? Hur kan ett förslag om erbjudande av subventionering ges till den som köper elbil när det snart inte finns el att ladda den? Varför är elpriserna så höga i södra Sverige, jämfört med priserna för den som bor längre upp in landet? Varför kan inte den el vi producerar i norra delarna av landet användas i södra Sverige? Det finns svar på vissa av dessa frågor, det vet jag också, men klimatomställning har gått fort utan ett relevant konsekvenstänkande.

Miljöpolitiken har skrämt upp många, och målat en bild av att slutet för vår planet. Miljö och klimat och blivit en politisk fråga som i många fall hamnat före andra viktiga frågor. Det är en viktig fråga, men stress och fruktan för att nästa generation inte ska kunna leva på jorden har lett till beslut att stänga ner kärnkraftverk, innan ersättning finns.

Detta orsakar att den vanlige svensken nu får ta konsekvensen för att Sverige står utan el och har orimligt höga energipriser. Företag och lantbrukare kämpar med lönsamhet och kommuner, särskilt i södra Sverige förbereder sig för nedstängning av elen i perioder under den kommande vintern .

Nu när inte kärnkraftverken, vindkraften och vattenkraften räcker till har Sverige tvingats använda kraftverket i Karlshamn som drivs på olja. Karlshamnsverket släppte ut 90 000 ton koldioxid förra året och i år blir det ännu mer.

I stressen att stå utan el har flera av partierna över tid ändrat sig i frågan om kärnkraften. Vid folkomröstningen 1980 beslöt riksdagen att avveckla kärnkraften till 2010. 40 år senare har vi fortfarande sex reaktorer i drift som svara för en tredjedel av vår elproduktion. Idag vill Kristdemokraterna, Moderaterna, liberalerna och Sverigedemokraterna att kärnkraften ska byggas ut och riksdagen har bestämt att nya reaktorer ska kunna ersätta de gamla.

Om vi ska ersätta en tredjedel av elproduktionen från kärnkraftverken på annat sätt måste det ske över tid, så att det som stängs ner har en ersättning.

Ett av argumenten att ställning till i en av valbarometrarna inför valet var, ”ska svensken tvingas sänka sin levnadsstandard för klimatets skull?” Regeringen och riksdag har som policy att prioritera klimatet när politiska beslut ska fattas. Men hur mycket ska det påverka vår levnadsstandard? Är det rätt att levnadsstandarden slår så olika beroende på var man bor i Sverige?

Om vi tar vårt ansvar, hur mycket påverkar det miljön i stort när stora länder som Kina gör precis tvärtom. Deras kolkraftproduktion uppgår till nästan sex gånger hela Tysklands kolkraft. Kina har dessutom planer på 43 nya kolkraftverk 2022 och ytterligare 18 koleldade masugnar.

Vi måste naturligtvis göra vår del, men priset måste övervägas och ett konsekvenstagande är viktigt. Påtryckningar måste göras på de länder som fortfarande inte tar sitt ansvar. Alla måste hjälpas åt och ta sin del av ansvaret.