Rapporter som är gjorda på svenska skolor visar på stora problem med antisemitism, särskilt i Malmös skolor. Elever vittnade om rädsla, förolämpningar, skämt med udden riktad mot judar och en hög tolerans för antisemitiska uttryck. Malmölärare medgav i en studie att Israel-Palestinakonflikten sågs som så laddad att de ibland helt undvek att ta upp ämnet. Rapporter från de svenska skolorna har skapat stor oro bland judar i Sverige. Oron ledde till att representanter för Sveriges judar skrev en debattartikel i Expressen med rubriken ”Malmös judiska elever är inte längre säkra”.

Rapporterna från Malmös skolor ledde också till att Stockholm låtit granska antisemitismen i stadens skolor. Bilden är inte lika mörk som i Malmö, men den är oroväckande. Några fakta som framkommer i rapporten är bland annat att judiska elever undviker att visa sin härkomst, i områden där de upplever att det finns fler människor med bakgrund i Mellanöstern. De berättar att de gömmer sina Davidsstjärnor när de passerar vissa tunnelbanestationer. En tredjedel av de tillfrågade lärarna har hört sina elever uttrycka sig nedsättande om judar eller använt ”jude” som skällsord. Mer än 40 procent av lärarna uppger att de stött på elever som säger sig tro på konspirationsteorier, som väldigt ofta innehåller antisemitiska inslag.

Ett märkligt inslag i rapporten ”Antisemitismen i Stockholms skolor” är när författaren, fil dr Kristin Wagrell vid Malmö universitet, redovisar hur några lärare bemött frågorna. Flera visar bristande kunskap om hur antisemitismen fungerar. Andra lärare ifrågasätter hela studien: ”Varför berör undersökningen just antisemitism? Finns det inte redan undersökningar om detta?” De uttrycker att de hoppas att en enkätundersökning om islamofobi snart ska genomföras. Försök till utrotning av olika människogrupper pågår i världen hela tiden, menar man och ifrågasätter det speciella med antisemitism.

Man kan förklara bort det som enstaka röster, men så här får det helt enkelt inte se ut i den svenska skolan. Antisemitism är ett gift som gett upphov till ett av historiens värsta brott, och det genomsyrar fortfarande samhället. Det kommer från flera håll, såsom nysvenskar med rötter i Mellanöstern, höger och vänsterextremister. Nya konspirationsteorier lanseras ständigt där judar anklagas för att vara infiltrerande och ute efter makt. En av de senaste konspirationsteorierna gick ut på att judarna låg bakom coronapandemin, i syfte att tjäna pengar på sitt vaccin.

När det gäller den svenska skolan måste högre krav ställas. Lärare i den svenska skolan måste veta bättre. Elever med judisk bakgrund ska kunna känna sig trygga i skolan, inte minst i förhållande till lärarna. Inget annat är acceptabelt. Judiska barn och unga ska inte vara hänvisade till egna skolor för att slippa trakasseras. Att svenska judar drabbas av extra hat när konflikten blossar upp i Gaza eller på Västbanken, är oacceptabelt. Skolan har ett stort ansvar. Att antisemitism förminskas eller att dess existens ifrågasätts får aldrig förekomma i de svenska skolorna.