Antingen rivs det gamla 50-åriga prejudikatet upp eller också kommer det att fortsätta gälla. Diskussionerna kring livets början har pågått över tid och frågan har stor påverkan. USA har sedan 1973 gett kvinnor lagstadgad rätt till abort i hela landet fram till vecka 24. Domstolens plan att riva upp den berömda domen ”Roe mot Wade” från 1973, läckte ut den andra maj. Detta har orsakat stora protester över landet. Plötsligt lyfts abortfrågan upp igen med kraft även utanför landet.

Om prejudikatet rivs upp kan förändringar ske och USA:s delstater kommer då själva att stifta lagar kring aborträtten. För abortmotståndare är detta ett välkommet scenario, men inte för abortförespråkare. Republikanerna, framför allt de konservativa, har drivit frågan under lång tid, och 50 av USA:s stater styrs av republikaner. Stater som Texas och Oklahoma har redan idag stiftat lagar som är emot abort. Det behöver inte innebära att rätten till abort försvinner över hela USA, men frågan är het och konsekvenserna kan bli stora. Röster hörs i vårt eget land över att USA:s beslut kommer att påverka även Sverige. Man menar att ett beslut som förhindrar rätten till abort skulle ge abortmotståndare kraft att driva frågan med ännu större intensitet.

I Sverige genomfördes 2020 enligt Socialstyrelsen 34 600 aborter i landet. Med andra ord sker det 18 aborter per 1 000 kvinnor i åldrarna 15 till 44 år, så många att det är svårt att omfatta. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) avslutas 40 till 50 miljoner graviditeter varje år över hela världen. En viktig insikt, oavsett hur man står i frågan.

Under veckan fördes samtal i media kring varför det är så svårt att prata om abort. Utan att lägga någon värdering på vilket ställningstagande man gör i frågan, är det ett liv som växer i kvinnans kropp. En abort innebär att liv avslutas, och den vetskapen är svår att hantera. Kanske är det detta som gör att samtalen uteblir. Försöken att hitta vägar att komma ifrån fakta, att liv inte benämns som liv, gör frågan ännu mera problematisk. Sedan 1974 har kvinnor i Sverige rätt till abort, till och med vecka 18. Varje gravid kvinna har rätt att avsluta sin graviditet oavsett orsak.

Hur abortfrågan kommer att utvecklas kan vi inte sia om ännu. Men vi kan inte blunda för de konsekvenser som påverkar både den gravida, de närstående och sjukvårdspersonalen. Någon måste ta hand om livet som lyfts ut ur kvinnans kropp. Tidningen Dagens Medicin skrev en artikel 2011 om personal som tvingas se hur ett aborterat foster långsamt dör då det tagits ut ur kvinnans kropp.

Någon måste också ta hand om den gravida kvinnans känslor och mentala tillstånd. En abort sker inte utan verkningar, även om beslutet att göra abort kan upplevas befogat utifrån situationen. Det är dags att tala sanning i denna svåra men viktiga fråga. Vi behöver närma oss den med empati för livet, kvinnan och barnet. Det finns inga enkla svar, men frågan kan aldrig ignoreras.