Den osynlige samariten är ut- och invänd lagiskhet

Fritt ur hjärtat • När jag var ny i tron kom jag i kontakt med en fromhetsprincip som jag fick lära mig skulle prägla den kristnes liv: ”När du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör” (Matt 6:3). Idealet är att vi ska göra det goda utan att själva märka det.
Den osynlige samariten är ut- och invänd lagiskhet
De mångas behov kan inte döljas - liksom inte heller vårt arbete för att hjälpa.
Foto: INBLICK
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙