Förlåt varandra och gå i frid

Fritt ur hjärtat • Frid, något vi alla längtar efter. Frid i mitt inre, i min själ och frid till mitt yttre, i min livssituation. Frid som övergår allt förstånd skriver Paulus om i Filipperbrevet 4.
Förlåt varandra och gå i frid
Vi ska vara goda och barmhärtiga och förlåta varandra. Förlåtelse innebär ett beslut att inte hålla den som orsakat mig bitterheten skyldig längre.
Foto: PIXABAY
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙