Blir det krångligt fråga Herren

Till sist • När svåra och olösliga situationer dyker upp påverkas jag. Det som inte är utrett förföljer mig som en olustig känsla och återkommer i mina tankar. Speciell när det handlar om relationer till andra människor eftersom relationer är svårt och man lätt blir sårad.
Blir det krångligt fråga Herren
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙