Du är en önskan från Gud

Till sist • Du är skapad som en önskan från Gud. Visste du det? Gud önskade dig och skapade dig för ett syfte, att bli välsignad och få vara till välsignelse.
Du är en önskan från Gud
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙