Ta vara på vilodagen

Till sist • I boken ”Det händer när du vilar” skriver Tomas Sjödin om vilodagen och sabbaten i Israel. Han resonerar kring varför det är så noga med att precis allt stannar av och varför det inte finns någon gråzon.
Ta vara på vilodagen
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙