Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Bength Gustafson bloggar på Inblick

Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk

Bength Gustafson | 31 aug, 2015
Vad är sanning? var temat i min första bloggtext på tidningen Inblicks bloggar. Här kommer nu fortsättningen, och som bibeltroende kristen framhåller jag frimodigt Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk. Detta tror jag är viktigare än någonsin, inte enbart för att världen är förljugen och vilsen, utan framför allt därför att kyrkliga och även frikyrkliga företrädare idag tar sig rätten att köra över både Bibeln och Jesus när det gäller just sanningen.

I en debattartikel i DN den 19/8 2015 sker just detta, då fem präster i Stockholms domkyrkoförsamling, med Domprost Hans Ulvebrand i spetsen, fäller sin dom över både Bibeln och Jesus. (1) Inledningsvis i sin debattartikel ställer de den FELAKTIGA frågan: "Är alla religioner lika sanna eller ÄGER vi kristna sanningen"? Frågan är felaktig, därför att ingen människa eller rörelse, kristen/religiös eller inte, kan göra anspråk på att ÄGA sanningen. Men däremot finns det en absolut och objektiv sanning och då är vi inne på Bibelns sanningsbegrepp och på Jesu sanningsanspråk. (2)

Absolut och objektiv sanning har sitt ursprung och sin förankring i en personlig och evig Gud. Den Gud som Jesus, som Guds Son, kom till världen för att ge oss en objektivt sann bild av. (3) Men finns inte Gud, då finns det heller inte någon absolut och objektiv sanning och då är Jesu sanningsanspråk inget annat än nonsens. Då lever vi kristna, inklusive de fem domkyrkoprästerna i Stockholms domkyrkoförsamling, i "Illusionen om Gud", för att citera "ärkeateisten" Richard Dawkins. (4)

Personligen skulle jag önska, att alla kristna ledare och företrädare vore lika rakryggade och ärliga som Aposteln Paulus var, då han tydligt och klart deklarerade, att om Jesus INTE har uppstått från de döda, då är vi som tror på Jesus och på hans uppståndelse "de mest ömkansvärda av alla människor". (5) Det är helt enkelt synd om oss, för vi är totalt manipulerade och vilseförda och vi behöver allt medlidande som kan uppbådas. Då är både Gud och Jesus inget annat än lögnare, om de över huvud taget finns.

Så konsekventa skulle jag önska att de fem domkyrkoprästerna och alla deras meningsfränder vore. Då skulle vi slippa mycket av dagens förvirrade signaler ifrån både kyrkligt och frikyrkligt håll, och då kunde de i lugn och ro förpassa allt som har med Gud, Jesus och Bibeln att göra till "historiens skräpkammare", dit deras förre ärkebiskop K G Hammar tidigare förpassat för honom opassande inslag i Bibeln. (6)

"MEN", som Paulus så sant och så frimodigt konstaterar, att "nu har Jesus uppstått från de döda". (7) Och lika verkligt som att Jesus lever idag, så finns det en evig och personlig Gud som alltid har funnits, som nu finns och som alltid och för evigt kommer att finnas. I Gud, och ENBART i Gud, har ett absolut och objektivt sanningsbegrepp sitt ursprung och sin förankring, och Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk likaså.

Vi rör oss med olika sanningsbegrepp i vårt vardagliga och samhälleliga liv, och över alla dessa sanningsbegrepp står Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk. Men mer om detta i min nästa bloggtext. Då ska jag ge en kort presentation av de olika sanningsbegreppen och så ska vi se lite närmare på Bibelns sanningsbegrepp och på Jesu sanningsanspråk.

Väl mött!

Källor: (1)
Debattartikel på DN Debatt den 19/8 2015. "Vår kyrka måste vara öppen för andra religioner". (2) Ps. 119:160. Joh. 17:17. 14:6. (3) Joh. 3:16. 14:4-11. 10:30-38. (4) Boken: "Illusionen om Gud", av Richard Dawkins. Leopard Förlag. 2007. (5) 1 Kor. 15:12-19. (6) Boken: "Dags för Kristendomens återkomst", av Bength Gustafson. Pro Rhema, Inspirationskällan. 2006. Sid. 59. (7) 1 Kor. 15:20.

Vad är sanning?

Bength Gustafson | 25 aug, 2015

Innan jag skriver något annat, så vill jag TACKA Chefredaktör Tommy Dahlman för förfrågan och förtroendet att skriva en blogg för tidningen Inblick. Med Guds hjälp vill jag leva upp till det visade förtroendet.

”Vad är sanning”? 

Det var den romerske Landshövdingen Pontius Pilatus som ställde denna fråga, då han stod inför att fria eller fälla Jesus, i det som var en skenrättegång och som har kommit att betraktas som historiens värsta justitiemord. (1)  ”Vad är sanning”? är kanske den viktigaste frågan som en människa någonsin har ställt och kan ställa. Sanning, som är det enda som är trovärdigt i en förljugen värld. Sanning, som är ett nyckelbegrepp i Bibeln. Sanning, som är något helt centralt och avgörande i en kristen människas liv. Sanning, som har med församlingens rätta och ursprungliga identitet att göra, då församlingen ska vara ett fundament för sanningen, där sanningen ska kunna vara säkert förankrad. Sanning, som är en nödvändighet för att allt mänskligt och samhälleligt liv ska kunna fungera på ett ordnat, människovärdigt och människovänligt sätt.  

Jesus säger: ”Gud, ditt ord är SANNING”. ”Jag är vägen, SANNINGEN och livet, ingen kan komma till Fadern, utom genom mig”. ”Ni ska förstå SANNINGEN och SANNINGEN ska göra er fria”. (2)

Aposteln Paulus säger: ”...Gud vill, att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om SANNINGEN”. Frälsning och SANNING hör ihop med varandra på ett odelbart sätt. ”...den levande Gudens församling, SANNINGENS stödjepelare och grundfäste”. ”Inte mot SANNINGEN utan allenast för SANNINGEN förmår vi något”. (3)

Profeten Hosea säger: ”...ingen SANNING och ingen KÄRLEK och ingen GUDS KUNSKAP finns i landet. Man svär och ljuger, man mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott, och blodsdåd följer på blodsdåd”. (4) Det blir en ond cirkel när dessa tre, som är ETT med varandra, saknas i landet. 

Vi kan med säkerhet slå fast, att utan sanning kan ingen av oss veta något säkert. Det finns inget som är pålitligt och trovärdigt. Ingen kan säga vad som är rätt eller fel, gott eller ont och ingen kan hänvisa till etik och moral eller till en hållbar värdegrund för bestående och hållbara värden, och våra val blir då egentligen meningslösa. Utan sanning är det hur som helst med människosyn och med människovärde och det finns inget som säger att människolivet är okränkbart ifrån konceptionen och allt framåt. Utan sanning, så kan heller inte våra samveten fungera på ett vägledande sätt. 

Det är mycket som talar för, att det som är sekulärt och Gudlöst i vårt samhälle idag, också är SANNINGSLÖST. Sanningen har fått stå tillbaka för mänskliga idéer, hypoteser, teorier, gissningar och spekulationer, och konsekvensen har blivit en allmän vilsenhet hos nutidsmänniskan. 

Mina läsare förstår säkert, att jag inte skriver om vilket sanningsbegrepp som helst. I en kommande bloggtext ska jag göra en kort presentation av de olika sanningsbegrepp som vi rör oss med i vårt vardagliga liv, och då ska jag också beskriva det sanningsbegrepp som jag framför allt syftar på här.

 

Väl mött!

 

Källor: (1) Joh. 18:28-19:16. 18:38. (2) Joh. 17:17. 14:6. 8:31-32. (3) 1 Tim. 2:1-4. v.4. 3:15.  2 Kor. 13:8. (4) Hosea 4:1-2.