Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Bength Gustafson bloggar på Inblick

VARFÖR JUST KRISTEN ? Del 9 3

Bength Gustafson | 21 jun, 2017

Här kommer den tredje och sista bloggtexten om JESUS. Jesus, som är den allt överskuggande orsaken till varför jag är en kristen och inte något annat. Alternativen som erbjuds håller helt enkelt inte måttet. Det må vara ateism, agnostisism eller vad som helst ifrån de olika ”ismernas” och religionernas brokiga värld, så väger de alla för lätt i ”jämförelsens vågskål”.

Gå gärna tillbaka
och läs de två övriga bloggtexterna om JESUS, så får du med dig hela sammanhanget. De finns här på Inblicks bloggsida.

Jag fortsätter här med min beskrivning av det unika med Jesus.

JESUS ÄR UNIK

  • Som centralgestalt

Jesus är centralgestalten i Guds skapelseplan och frälsningsplan och i vår kristna tro och i vårt kristna liv.

I Guds planer

I allt vad Gud talar och gör, så utgår han alltid ifrån sin vilja och sina planer. Det finns aldrig något viljelöst eller planlöst eller slumpmässigt i det som Gud talar och gör. Det är alltid intelligens och förnuft, visdom, vishet och logik, vilja, plan, mening, syfte och mål bakom det Gud talar och gör. Så är det med de två övergripande planerna som Gud har; hans skapelseplan och frälsningsplan. Och i båda dessa är Jesus centralgestalten. Av Jesus, genom Jesus och till Jesus är ju allting. Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom.(28)

När Gud skapade i begynnelsen, då utgick han ifrån sin vilja och sin skapelseplan.(29) När Gud hade fullbordat sin skapelse, då kunde han konstatera, att det var mycket gott.(30)

Jesus var ORDET i begynnelsen, genom vilket allt har blivit till, och utan det har inget blivit till, som är till. Där har vi livets ursprung och uppkomst i skapelsen, och där finns det oumbärliga ljuset, som både livet, vi människor och hela skapelsen är totalt beroende av.(31)

När syndafallet var ett faktum, och människan medvetet hade valt att vända Gud ryggen, då proklammerade Gud sin frälsningsplan. I den planen var Jesus ORDET som blev kött, för att frälsning och återupprättelse ska kunna vara möjlig för oss människor och för hela skapelsen.(32)

I tro och liv

Jesus är både Upphovsmannen och Fullbordaren av vår kristna tro och av vårt kristna liv.(33)

Utan Jesus, så finns det över huvud taget ingen kristen tro och inget kristet liv, utan enbart religiös fantasi, som vi lika gärna kan vara utan.

  • Som Bibelns kärna och stjärna

Jesus har fått namnet Guds Ord(34) och som den Bibelns kärna och stjärna han är, så ger han oss nycklar till hur vi ska läsa, förstå och tillägna oss Guds Ord, så att vi slipper att hamna i förvirringens träskmarker.

  1. Det står skrivet, men det står också skrivet.(35). Det var så Jesus läste Skriften, och det är så vi också ska läsa den. Vi ska inte utgå ifrån enstaka versar lite här och där, utan Bibelns samlade vittnesbörd i var sak, får vara avgörande för oss.

  2. Den helige Ande ska leda oss fram till hela sanningen.(36) Jesus var tydlig med, att Guds Ord är Sanning och att Den helige Ande – Sanningens Ande – ska leda oss fram till hela sanningen och hjälpa oss att förstå vad vi läser.(37). Då kan vi också undvika, att bokstaven dödar oss.(38). Då är vi Bibeltroende och inte bokstavstroende.

  • Som vårt fundament i en instabil och osäker tillvaro

Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus.(39)

- För våra liv och personligheter.

- För våra hem och familjer.

- För församlingen.

- För hela vår tillvaro.

Ja, Jesus är verkligen ett säkert och stabilt fundament för oss inom livets alla områden.

  • Som den som sammanfattar det optimala

Det övernaturlig och det naturliga, det normala och det vardagliga hör ihop med Jesus på ett fullständigt unik sätt. När vi läser i de fyra evangelierna om Jesus(40), då ser vi hur vardaglig och jordnära Jesus var och är, när han gör under, tecken och mirakler som det mest naturliga, självklara och normala. Där har vi något av den kristna trons och det kristna livets optimala uttryckssätt. Det optimala är verkligen sammanfattat i Jesus och därmed tillgängligt för oss.

JESU ÅTERKOMST

Detta som är så centralt, aktuellt och unikt i kristen tro och i det kristna livets framtidsperspektiv. Uppståndelse från de döda – uppryckande och evakuering – Jesu återkomst till samma berg som han lämnade en gång: Oljeberget, till samma stad: Jerusalem, och till samma land: Israel. Ja, Jesu återkomst till jorden är verkligen en viktig och avgörande del av vår framtidstro och vårt framtidsperspektiv.

Detta tema är för stort för att gå in på här och nu. Det får bli längre fram, och då som en avslutande bloggtext i denna serie om: Varför just kristen?

Väl mött!

Källor: (28) Rom. 11:36. 1 Kor. 8:6. Kol. 1:16-17. Hebr. 1:1-2. v.2. (29) 1 Mos. 1:1. Upp. 4:11. (30) 1 Mos. 1:31. (31) Joh. 1:1-5, 10. (32) 1 Mos. 3:1-24. v.15. Jes. 7:14. Matt. 1:21. Joh. 1:14. Kol. 1:13-23. Rom. 8:18-25. (33) Hebr. 12:1-2. v.2. (34) Upp. 19:13. (35) Matt. 4:1-11. (36) Joh. 16:13. (37) Joh. 17:17. 14:26. 15:26. 16:12-15. (38) 2 Kor. 3:4-6. v.6. (39) 1 Kor. 3:11. (40) Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelium.