Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

EU godkände Adaktussons resolution om folkmord

Ruben Agnarsson | 04 feb, 2016
I dag röstade Europaparlamentet igenom en resolution som slår fast att IS begår folkmord i Syrien och Irak.
Lars Adaktusson (KD), som ligger bakom resolutionen, skrev i veckans nummer av Inblick följande gästkrönika:

I dag avgör EU-parlamentet frågan om folkmord


Idag - torsdag - röstar Europaparlamentet om huruvida man skall beteckna Islamiska statens övergrepp mot kristna minoritetsgrupper (kaldéer/assyrier/syrianer och armenier) och jezider som folkmord. Eller inte.
Frågan om folkmordsbegreppet är betydelsefullt av flera skäl. Rent folkrättsligt innebär det att den som tillstår att ett folkmord äger rum också förbinder sig att agera i proportion till detta. 
Det är sant att frågan formellt ligger hos FN:s säkerhetsråd, men det är lika sant att ett erkännande av Europarlamentet har potential att förändra dynamiken i frågan. Samma sak gäller amerikanska kongressen, där en motsvarande process pågår.

Islamiska statens grundläggande motiv finns tydligt uttalat och syftar till en etnisk och religiös rensning av allt det som inte passar in i den egna snäva definitionen av salafistisk sunniislam. Morden, våldtäkterna, kidnappningarna, utplåningen av kulturell och religiös historia samt kraven på underkastelse är ägnade att förinta eller fördriva kristenheten. I praktiken handlar det om alla dem som utgör den kaldeisk/assyriska/syrianska minoriteten i Irak och Syrien.
Islamiska staten ser kristna som legitima mål, och det är inte heller något de hymlar med. 
I terrororganisationens officiella tidning Dabiq förklaras att ”Rom ska erövras” samtidigt som ”korsen ska brytas sönder och kvinnorna förslavas” (oktober 2014). I samma tidning betecknas det bestialiska mordet på 21 medlemmar av Egyptens koptiska ursprungsbefolkning som en avrättning av ”korsfarare” (februari 2015).

Verkligheten visar också att de inte tvekar att agera i samma anda som sin propaganda. Åtskilliga politiska beslutsfattare och människorättsexperter har gjort klart att detta i grunden handlar om brott mot mänskligheten – tyvärr är det värre än så. Mot bakgrund av det oerhörda som sker är det uppenbart att Islamiska staten i själva verket gör sig skyldig till folkrättens värsta och mest avskyvärda brott. I FN:s folkmordskonvention från 1948 definieras begreppet folkmord utifrån gärningar ”utförda i akt och mening att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp”.
Med andra ord; framför våra ögon utsätts den kristna minoriteten i Irak och Syrien i dag för ett folkmord. Min förhoppning är att en majoritet av Europaparlamentet instämmer i denna bedömning.

Lars Adaktusson (KD) 
Europaparlamentariker 
Ledamot av Europaparlamentets utrikesutskott