Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Sommarnummer av Inblick i Trons Värld!


Sommar​säsongen för alltid med sig en massa tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning? Innehåller ​åtta ​goa livsberättelser, samt skriver om hur du kan få en relation med Gud.

Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 

ITV sommar 2019_framsida_hemsida

Sommar 2019

Nu finns sommarnumret av Inblick i Trons Värld ​tillgängligt. Tidningen är ett utmärkt hjälpmedel i evangelisationen för församlingar och enskilda kristna som vill nå ut med de goda nyheterna om Jesus Kristus.

Tidningen är fylld med fräscha vittnesbörd från vanliga människor som berättar om hur Gud har förvandlat deras liv. Linda som var arg på Gud och Kjell som hittade en inre styrka är bara två exempel.

16 sidor, vikt 60 gram      


ITV_påsk_2019 Framsida

Påsk 2019

Nu finns påsknumret av Inblick i Trons Värld ute, som ett utmärkt hjälpmedel i evangelisationen för församlingar och enskilda kristna som vill nå ut med de goda nyheterna om Jesus Kristus. Tidningen är fylld med fräscha vittnesbörd från vanliga människor som berättar om hur Gud har förvandlat deras liv. Camilla som försökte meditera men fann Gud och Jonathan som blev fri från hat och aggressivitet är bara två exempel.
20 sidor, vikt 75 gram
      

ITV_jul_2018 Framsida hemsida

Jul 2018

I det här julnumret av Inblick i Trons Värld kan du läsa nio livsberättelser som pekar på julfirandets  centralperson, Jesus. Detta kompletterat med utdrag ur julevangeliet en sida om hur man blir frälst.
20 sidor, vikt 75 gram

ITV_sommar_2018 Framsida​ Sommar 2018

I det här vårnumret av Inblick i  Trons Värld kan du läsa ​tolv livsberättelser som pekar på Jesus. 
​24 sidor, vikt 90 gram

ITV vår 2018_framsida

​Vår 2018

I det här vårnumret av Inblick i Trons Värld kan du läsa ​åtta livsberättelser som pekar på Jesus. 
​16 sidor, vikt 60 gram
ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


      

ITV nr 2 sommar 2017_framsida hemsidaSommar 2017

I det här sommarnumret av Inblick i Trons Värld kan du läsa Jerusalemsångaren Ulf Christianssons, Anita Barkers och ​tio andra livsberättelser som pekar på Jesus. 
Extra tjockt nummer med 28 sidor, vikt 105 gram

22 aug, 2019
02 aug, 2019

Alltfler barn överlever cancer

Göran Jacobson | 18 apr , 2019
Forskningen om barncancer har tagit sjumilakliv framåt. I en färsk rapport från Barncancerfonden visar helt nya siffror att den genomsnittliga överlevnaden för barn med cancer i Sverige har ökat från 80 till 85 procent på bara fem år. Det är enligt Barncancerfonden den största enskilda ökningen sedan det tidiga 1990-talet.
Alltfler_barn_overlever_cancer
I ett pressmeddelande på sin hemsida presenterade Barncancerfonden i förra veckan helt nya och därtill smått historiska siffror gällande vården av barn med cancer i Sverige. Den senaste mätperioden på fem år visar att överlevnaden i barncancer har ökat från 80 till 85 procent. Detta efter att överlevnaden har legat stilla på samma nivå de senaste 20 åren.
Att i snitt 85 procent av de barn i Sverige som drabbas av cancer nu överlever är en mycket stor framgång. Men prognosen varierar kraftigt mellan olika diagnoser och vissa cancerformer är än idag obotliga. Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Enda vägen dit är att forskningen fortsätter gå framåt. 

Mäts i femårsperioder

Överlevnaden i barncancer mäts i femårsperioder, det vill säga hur många barn som lever fem år efter att de först insjuknade. Orsakerna till den positiva utvecklingen är flera och skiftar mellan olika cancertyper. En generell förklaring för flera diagnoser är att tack vare forskningen har de så kallade behandlingsprotokollen förbättrats. De kan enkelt förklaras som det vårdprogram, eller schema, som läkarna utgår från under behandlingen av en barncancersjukdom.

Förändring inom leukemi

Allra störst förändring har skett för cancerformen akut myeloisk leukemi (AML). I snitt överlever nu 78 procent av de barn som drabbas – att jämföra med 63 procent under den förra femårsperioden. Tack vare ett förbättrat behandlingsprotokoll kan läkarna nu säkrare identifiera vilka barn som behöver en mer intensiv behandling.
Den vanligaste barncancerdiagnosen i Sverige är akut lymfatisk leukemi (ALL). I snitt överlever idag 94 procent av de barn som drabbas. Förra femårsperioden var motsvarande siffra 89 procent. Även där har framgångsrik forskning lett fram till ett förändrat behandlingsprotokoll, enligt pressmeddelandet från Barncancerfonden.GÖRAN JACOBSONgoran@inblick.se
 

Forskningschefen Kerstin Sollerbrant om rapporten:

”Barncancerfondens mål är att alla barn ska överleva”

Framgångsrik forskning har resulterat i att överlevnaden i barncancer, efter att ha legat stilla i tjugo år, ökat från 80 till 85 procent. Det är mycket positiva siffror som gläder drabbade barn och deras anhöriga.
– Siffrorna överträffade mina förväntningar, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden, till Inblick.


Rapporten om framgångarna inom barncancerforskningen, som Barncancerfonden publicerade i förra veckan, är mycket glädjande för drabbade barn och deras föräldrar, men givetvis också för alla som på något sätt är involverade i kriget mot cancer. Kerstin Sollerbrant är forskningschef på Barncancerfonden och för henne är de nya siffrorna ett kvitto på att forskningen på området är framgångsrik. I en mejlkonversation med Inblick svarar Kerstin Sollerbrant på några frågor kring rapporten.

Fanns det några indikationer på att siffrorna skulle vara så positiva som de blev?
– Vi har förstås en pågående dialog med forskare och kliniker och visste i förväg om att vissa diagnoser, som till exempel akut myeloisk leukemi (AML) skulle visa bra resultat. Men att ökningen skulle bli så stor visste vi inte, det var en glad överraskning.

Hur var era förväntningar innan ni fick siffrorna?
– Eftersom vi vet att forskningen går framåt och ger tydliga resultat var vår förhoppning förstås att överlevnaden skulle ha gått upp. Men fem procentenheter på fem år är otroligt stort och överträffade åtminstone mina förväntningar, framförallt om man jämför med att överlevnaden legat stadigt på runt 80 procent i knappt 20 år.

Varför mäts överlevnaden i barncancer i femårsperioder?
– Det siffrorna visar är hur många barn som lever fem år efter att de först insjuknande. Att det är just fem år beror på att de flesta barn är färdigbehandlade och att tillräckligt lång tid har förflutit efter avslutad behandling för att man ska våga prata om ”överlevnad”. Efter fem år har man också fått ihop ett tillräckligt stort statistiskt underlag, det vill säga tillräckligt många barn, för att kunna dra några slutsatser av siffrorna. Det här kan skilja sig åt, i vissa länder rapporterar man till exempel 10-årsöverlevnad istället.

Vad exakt är det som har bidragit till dessa enorma framgångar inom barncancervården?
– Det går inte att peka ut en enskild orsak till framgångarna. Men en stark bidragande anledning är att de så kallade behandlingsprotokollen har justerats och förbättrats. De kan enkelt förklaras som det vårdprogram, eller schema, som läkarna utgår från under behandlingen av en barncancersjukdom. Tack vare forskningen utvecklas protokollen hela tiden för att behandlingen ska bli så bra som möjligt. Det handlar bland annat om att riskindela patienter, vilka och i vilken ordning behandlingar och läkemedel ska ges och hur långa intervaller det ska vara mellan de olika behandlingarna.
– Cancerformen akut myeloisk leukemi (AML), till exempel, är en av de diagnoser där överlevnaden ökat som kraftigast de senaste fem åren, från 63 till 78 procent. Tack vare ett förändrat behandlingsprotokoll kan läkarna nu säkrare individanpassa behandlingen för barn med AML och på så sätt bota fler.

Du säger i pressmeddelandet att "vi befinner oss mitt i en medicinsk revolution". Vad betyder det? Kommer denna revolution att resultera i att cancer utrotas helt? Hur ser det tidsperspektivet ut i så fall? Eller är det en utopisk tanke?
– Barncancerfondens mål är att alla barn ska överleva. På bara några år har forskningen tagit enorma kliv mot vår nollvision. Idag befinner vi oss i en medicinsk revolution genom att vi har otroligt mycket mer kunskap idag än för bara några år sedan, till exempel har vi fått större insikt om vad som driver cancerceller och hur vi aktiverar kroppens eget immunförsvar för att slåss mot cancern. Vi står nu i ett skede där kunskap kan börja omvandlas till behandlingar. Det är förstås väldigt svårt att säga hur lång tid det kommer ta innan vi når 100 procent, men jag är väldigt hoppfull inför att vi kommer nå dit.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se